UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
Client: Modul 12 - Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Modul 12 – Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 12 – Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije:  Kurs 12.1. – Arhitektonske konstrukcije 2

GODINA STUDIJA:
II godina – 3. semestar Osnovnih akademskih studija – 2013/14.

BROJ KREDITA: 3 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Predavanja: četvrtak, 11:15-13:00 časova.
Vežbe: četvrtak, 13:15-16:00 časova.

 • prva grupa vežbi: 13:15-14:00 časova
 • druga grupa vežbi: 14:15-15:00 časova
 • treća grupa vežbi: 15:15-16:00 časova

TERMIN PREDAJE PROJEKTA (kolokvijumi):

 1. Projekat a.b. konstrukcije – 28.10.2013.
 2. Projekat čelične konstrukcije – 18.11.2013.
 3. Projekat detalja fasade a.b. zgrade – 09.12.2013.
 4. Projekat detalja fasade i pregrada čelične zgrade – 16.01.2014.

TERMINI ODRŽAVANJA ISPITA:
Ispit se održava prema terminskom planu održavanja ispita.

NASTAVNICI:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor
dr Aleksandar Rajčić, docent
mr Budimir Sudimac, docent

SARADNICI U NASTAVI:
mr Budimir Sudimac, docent (2 x 1 čas vežbi)
arh. Tatjana Kosić, asistent (3 x 1 čas vežbi)
dr Jasna Čikić Tovarović, asistent (3 x 1 čas vežbi)
arh. Uroš Vesić, asistent (3 x 1 čas vežbi)

BROJ KABINETA: 250 i 350

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):

TELEFONI: +381 11 3218750 i +381 11 3218778

EMAIL:
akrstic@arh.bg.ac.rs
rajcic@ arh.bg.ac.rs
sudimac@ arh.bg.ac.rs

IZVODI SA NASTAVE SE NALAZE NA ARH.PORTAL-U

Uputstvo

SADRŽAJ NASTAVE
Kroz predavanja i vežbe studenti se upoznaju sa savremenim principima i metodama projektovanja materijalizacije objekata sa armirano betonskom nosećom konstrukcijom livenom na licu mesta i čeličnom nosećom konstrukcijom. Studenti se upućuju u logiku projektovanja različitih mogućnosti materijalizacije fasada u pogledu vrste materijala i tehnike građenja, kao i lakih montažno- demontažnih zidova i spuštenih plafona. Studenti se upoznaju sa sadržajem tehničke dokumentacije. Znanja stečena na ovom predmetu se primenjuju na Studijskom projektu 2 – arhitektonske konstrukcije.

TERMINSKI PLAN NASTAVE
Obavezni predmet, održava se jednom nedeljno: dva časa predavanja i jedan čas vežbi.
Nastava traje 15 radnih nedelja u školi i 3 radna dana kod kuće, računajući i ispit.
Za ovaj kurs predviđena su 4 radna sata nedeljno (3 sata rada u školi i 1 sat rada kod kuće).
Tri radna dana predviđena su za rad kod kuće i ispit (24 sata).

 1. Predaja prvog projekta (kolokvijuma) – a.b. konstrukcije – 28.10.2013.
 2. Predaja drugog projekta (kolokvijuma) – čelične konstrukcije – 18.11.2013.
 3. Predaja trećeg projekta (kolokvijuma) – detalj fasade a.b. zgrade – 09.12.2013.
 4. Predaja četvrtog projekta (kolokvijuma) – detalj fasade i pregrada čelične zgrade – 16.01.2014.

Ispit – prema terminskom planu održavanja ispita

STUDIJSKA PRAVILA
Predmet vode tri nastavnika.
Plan rada na predmetu određuju nastavnici.
Najviše 50 poena predviđeno je za ocenjivanje tokom 15 radnih nedelja u školi.
U školi se rade 4 projekta, pri čemu se prvi vrednuje sa 15, drugi sa 10, treći sa 10 i četvrti sa 15 poena.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter