UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 1 - Uvod u arhitekturu Date: 07/09/2013 Ključne reči:

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 1 – Uvod u arhitekturu:  Kurs 1.5. – Istorija moderne umetnosti i dizajna

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 1 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Ponedeljak od 9:15 do 10:00 sati u amfiteatru AF.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA (predaja semestralnog rada):
Prema rasporedu ispita za prolećni semestar šk. 2013/2014. god.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
5. nedelja nastave – 17.03.2014. godine.
11. nedelja nastave – 28.04.2014. godine.

NASTAVNIK:
dr Miodrag Šuvaković, profesor

SARADNIK U NASTAVI:
mr Marko Nikolić, asistent
dr Vladimir Stevanović

BROJ KABINETA: 233

VREME ZA KONSULTACIJE sa studentima (jednom nedeljno dva sata):
Biće naknadno objavljeno na vratima kabineta 233.

TELEFON: +381 11 3218 733

EMAIL:
marko@arh.bg.ac.rs

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa istorijom i teorijom likovnih umetnosti i vizuelne kulture. U predavanjima se hronološki prate umetničke pojave od pojave industrijskog dizajna do postmoderne. Razrađuju se pitanja likovnog umetničkog dela, funkcija umetnosti, veze likovnih umetnosti i njene teorije, odnosa između različitih umetnosti.

OPŠTI KRITERIJUMI:
OK2. Adekvatno znanje istorije i teorije arhitekture i srodnih umetnosti, tehnologija i društvenih nauka. Student će imati znanje o:
OK2.1 Kulturnoj, društvenoj i intelektualnoj istoriji, teoriji i tehnologijama koje su od značaja za projektovanje objekata;
OK2.2 Uticaju istorije i teorije na prostorne, društvene i tehnološke aspekte arhitekture.
OK3. Znanje o likovnim umetnostima kao uticajnim za kvalitet arhitektonskog projekta. Student će imati znanje o:
OK3.1. Tome kako teorija, praksa i tehnologije likovnih umetnosti utiču na arhitektonski projekat.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja ex-cathedra, individualne konsultacije nastavnika i saradnika sa studentima, izrada kolokvijuma i završnog pismenog ispita (testa).

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - I godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – I godina:

Filter