UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

AF - prijemni ispit - baner - WEB PRIJAVE

Veb prijavljivanje je završeno!
Veb formular za Prijemni ispit 2022 više ne radi.
(ažurirano 24.06.2022.)

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet omogućio je prijavljivanje za polaganje Prijemnog ispita 2022 putem

VEB PRIJAVE

MOLIMO SVE KANDIDATE DA PAŽLJIVO PROČITAJU UPUTSTVO ZA VEB PRIJAVU I DOSTAVE TRAŽENA DOKUMENTA U ODGOVARAJUĆOJ FORMI. DOKUMENTA TREBA SKENIRATI DA BUDU JASNO VIDLJIVA I POSLATI ZAJEDNO KAO JEDAN PDF U PREDVIĐENOM ROKU, NIKAKO SVAKI DOKUMENT POSEBNO.

BEZ VEB PRIJAVE I SVIH TRAŽENIH DOKUMENATA KANDIDAT NEĆE MOĆI DA IZAĐE NA PRIJEMNI ISPIT.

Kandidati će popunjavati veb prijavu u periodu od 13. juna u 10 sati do 24. juna 2022. godine do 16 sati.

 

Informator 2022

Prijemni ispit 2022: 04. Način prijavljivanja

Dokumenta za prijavu za polaganje Prijemnog ispita 2022

© [2013 - 2018] Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski Fakultet | University of Belgrade - Faculty of Architecture