UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Seminar “PhD Talks 2019″
Petak, 12. april 2019. godine
Biblioteka, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Program:
11.00-11.15 – Uvodna reč
11.15-13.15 – Prva sesija: Anica Dragutinović, Miloš Kostić, Borjan Brankov, Dušan Milanović
13.15-14.15 – Pauza
14.15-16.15 – Druga sesija: Hristina Stojanović, Dejan Todorović, Ivana Lovrinčević, Jovana Stanišić

Centar za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta poziva studente doktorskih studija da se prijave za učešće na jednodnevnom seminaru “PhD Talks 2019″ koji će se održati u petak, 12. aprila 2019. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

“PhD Talks 2019″ seminar okuplja studente doktorskih studija koji su u završnoj fazi izrade prijave ili su upravo okončali proces prijave doktorske teze sa idejom da kroz plenarnu diskusiju i učešće kritike predstave i/ili preispitaju svoje istraživanje, uporede i razmene svoje iskustvo uobličavanja doktorske teze sa kolegama iz zemlje i regiona, i da kroz diskusiju sa izabranim kritičarima i ostalim učesnicima steknu još jedan i/ili novi uvid u svoje istraživanje te izvedu pravi put ka uspešnoj finalizaciji doktorskog rada.

Izabrani kritičari su: Jörg H. Gleiter (Head of the Chair of Architectural Theory at the Institute of Architecture at the Technische Universität Berlin), Luka Skansi (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci), Petar Bojanić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu) i Branko Pavić (Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Stoga pozivamo sve zainteresovane studente i kandidate da se prijave za učešće prateći uputstvo za prijavu.

Propozicije za prijavljivanje i učešće

Svi zainteresovani kandidati prijavljuju se slanjem apstrakta na adresu:
cid@arh.bg.ac.rs (Subject: PhD Talks 2019).

Apstrakt treba da se odnosi na prikaz procesa istraživanja, formulisanja teme doktorske teze, uspostavljanja metodologije i relacija između istraživačkih pitanja i disciplinarnih određenja i zavisnosti, i strukturiranja istraživačkog postupka. Apstrakt se šalje na srpskom i/ili engleskom jeziku. Apstrakt ne sme prelaziti 500 reči. Apstrakt može biti praćen jednom ilustracijom.

Rok za slanje apstrakta je 05. april 2019. godine.

Troškovi kotizacije za učešće ne postoje. Učesnici sami snose troškove puta i smeštaja.

Učešće na seminaru će biti potvrđeno najkasnije do 09. aprila 2019. godine.

Po prihvatanju apstrakta, učesnici pripremaju prezentaciju za izlaganje na engleskom jeziku u trajanju od 20 minuta, koja će biti praćena diskusijom sa kritičarima i ostalim učesnicima. Nakon održavanja seminara učesnici će imati priliku da konačan rad objave u SAJ – Serbian Architectural Journal u okviru serije: PhD in Process.


Povezani tekstovi:
Gostujuće predavanje: “Status objekta. Filozofija arhitekture i prevazilaženje prisutnosti” – Jorg H. Glajter (Jörg H. Gleiter)
Prolećna škola u Dubrovniku: ”Around 1800/2000 – Aesthetics at the Threshold” (25-29.03.2019)
Seminar: Poziv studentima doktorskih studija za učešće na “PhD Talks 2018“
Letnja škola u Dubrovniku: ”Notacija, algoritam, kritika: ka kritičkoj epistemologiji arhitekture” (17-22.09.2018)
Poziv za prijavljivanje na ”Između intelektulnog i čulnog rasuđivanja: Ka epistemologiji arhitekture” kurs u Dubrovniku
Poziv za prijavljivanje na ”Filozofija i arhitektura” kurs u Dubrovniku
Publikacija: Peter Eisenman In Dialogue With Architects And Philosophers – Vladan Đokić i Petar Bojanić
Seminar: Forms of space. Reflections on Architecture and its negative
Konferencija: ISSUES? Concerning The Projects Of Peter Eisenman


Više informacija o kritičarima

Izabrani kritičari na seminaru “PhD Talks 2019″:

Jorg_H_Gleiter_portret_opt

Jorg H. Glajter (Jörg H. Gleiter) je arhitekta, šef departmana za arhitektonsku teoriju i direktor Instituta za arhitekturu Tehničkog Univerziteta u Belinu. Studirao je arhitekturu na Tehničkom Univerzitetu u Berlinu, Univerzitetu u Veneciji (IUAV) i na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku (M.S. in Advanced Architectural Design, 1992). Doktorirao je u oblasti arhitektonske teorije na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru, gde je završio i postdoktorske studije u oblasti filozofije arhitekture.

Kao arhitekta radio je u biroima Eisenman Architects i Leeser Architecture u Njujorku i u različitim arhitektonskim biroima u Italiji i Nemačkoj. Predavao je kao profesor estetike na Slobodnom univerzitetu u Bozen-Bozanu u Italiji (2005-12), kao gostujući profesor projektovanja i arhitektonske teorije na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru (2005-07), kao profesor filozofije arhitekture na Vaseda Univerzitetu u Tokiju (2003-05) i kao gostujući profesor na Internacionalnom Univerzitetu (VIU) u Veneciji (2003).

Gostujuće predavanje: “Status objekta. Filozofija arhitekture i prevazilaženje prisutnosti” – Jorg H. Glajter (Jörg H. Gleiter)


Luka-Skansi_portret_opt

Luka Skansi, istoričar arhitekture i docent na Filozofskom Fakultetu u Rijeci. Diplomirao je na Univerzitetu u Veneciji (IUAV), gde je i doktorirao 2006. godine. Bio je Visiting Scholar na CCA-u u Montrealu, gostujući profesor na arhitektonskim fakultetima u Beogradu, Ljubljani i Veneciji. Njegovo istraživačko područje čine italijanska arhitektura 20. veka, ruska i sovjetska arhitektura i arhitektura u bivšoj Jugoslaviji.

Pozvan je od Rema Koolhaasa – AMO da sudjeluje na Arhitektonskom Bienalu u Veneciji 2014. godine sa instalacijom The Remnants of a Miracle. Kurirao je izložbu Streets and Neighbourhoods u Ljubljanskom MAO, za koju je 2018. nagrađen sa Plečnikovom medaljom. Bio je član kuratorskog tima izložbe Toward a Concrete Utopia. Architecture in Yugoslavia 1948-1980, MoMA, Njujork.


Petar-Bojanic_portret_opt

Petar Bojanić je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju, kao i jedan od direktora Centra za napredne studije Univerziteta u Rijeci. Diplomirao je i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao na Školi za napredna istraživanja u društvenim naukama (EHESS, Pariz) i doktorirao na Parizu 10. Predavao je na Univerzitetu Kornel (SAD), Univerzitetima u Londonu i Aberdinu (Velika Britanija), Univerzitetu u Torinu i na Beogradskom univerzitetu.

Autor je brojnih knjiga iz oblasti političke filozofije, filozofije prava, fenomenologije, socijalne ontologije i jevrejske političke tradicije. Poslednju knjigu “Violence and mesianism” objavio je 2018. godine kod izdavača Routledge, dok je novo izdanje knjige “Peter Eisenman. In Dialogue with Architects and Philosophers” koje je uredio sa Vladanom Đokićem, objavljeno kod Mimesis International u Milanu prošle godine.


branko-pavic2_opt

Branko Pavić je grafičar i redovni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Bavi se različitim vidovima vizuelnih umetnosti. Pored rada iz oblasti grafike (višebojnog drvoreza), bavi se i dizajnom (scenski, grafički i izložbeni). Eksperimentiše sa novim formama i metodama nastave iz oblasti umetnosti. Kao dobitnik Fulbright i Art’s link stipendije boravio je na specijalizaciji na Pratt Institute (Bruklin, SAD), Kala Art Institute (Berkli, SAD), GrafikenHus (Mariefred, Švedska) i  Nagasawa Art Park (Awaji, Japan).

Predavao je kao gostujući profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Kao grafičar samostalno izlaže od 1983. (Beograd, Sarajevo, Ljubljana, Hag, Prag, Seul). Umetnički radovi se nalaze u muzejskim, galerijskim i privatnim kolekcijama u Srbiji, Nemačkoj, Španiji i Japanu.