UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
“The metropolis of today […] has annexed, absorbed rural space, nature, and the entire biosphere as its economic, political and socio-cultural sub-system. Rural space has become a resource landscape for urban use within metropolitan/global economical growth purposes: a space providing production of consumables and energy, housing, leisure and holiday resort, depository of pollution, waste and rejections.”… Guillot/Versteegh

U okviru međunarodnog naučnog skupa: “Metro-milieu: ruralna ekonomija kao relacioni jaz između različitih razmera stambenog prostora” (23-26.05.2019), Arhitekonski fakultet u Beogradu organizuje interdisciplinarnu radionicu “Rural Shower” tokom prolećnog semestra 2018/19. Cilj radionice je istraživanje potencijala privremenih javnih prostora u ruralnim sredinama.

Studenti će raditi na projektu trodimenzionalne strukture – oblaka u nivou krošnji drveća na Adi Međici. Struktura će zagrevati vodu na suncu, dostavljati je na različite, strateški određene tačke u okruženju, i na taj način će fukcionisati kao kolektivni tuš na otvorenom tokom sezone kupanja.

Proces projektovanja podrazumeva ispitivanje različitih vidova prostornih struktura za trodimenzionalno kretanje vode, kao i prostornih uslova koji se na taj način stvaraju (kroz varijacije u pritisku, pravcu kretanja, ili količini vode koja se dovodi do određene tačke u prostoru, kao i kroz promene u temperaturi vode koja se zagreva na suncu).

Cilj ovakvog vida intervencije u prostoru je projektovanje potencijalnih situacija za alternativnu socijalizaciju korisnika u ruralnom okruženju, isticanjem lokalnih mikroklimatskih uslova i korišćenjem jednostavnih prirodnih resursa – vode i sunca – za štimovanje atmosfere ruralnih javnih prostora.


Radionica će se odvijati tri puta u toku semestra, u vidu dvočasovnih Tête-à-tête susreta nastavnika i studenata. Sastanci će obuvatati individualno projektovanje, testiranje prototipa predloga studenata, i grupni rad na realizaciji jednog odabranog predloga.

Prezentacija radionice, tematskog okvira i samog kurikuluma (metodologije rada, ciljeva i očekivanih rezultata) se održava u petak, 01. marta 2019. godine, u 17.00 časova, u sali 254, nakon čega se zainteresovani studenti mogu prijaviti za učešće.

Radionica je otvorena za studente svih nivoa studija, doktorskih, master i osnovnih. Broj studenata je ograničen na 10. Radionica nosi određen broj ESPB kredita: 1 ESPB kredit za Master studije i 2 ESPB kredita za vannastavne aktivnosti.

Organizacija i realizacija radionice:
dr Đorđe Stojanović, vanredni profesor, Anđela Karabašević, istraživač pripravnik, dr Anđelka Bnin-Bninkski, asistent, Milan Katić, Nikola Milanović i gosti.