УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 251

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
теорија архитектуре, филозофија архитектуре, теоријa уметности и медија, методологија истраживања кроз архитектонски цртеж

Анђелка Бнин-Бнински (рођ. Ћировић, 1984) је, након завршених Основних и Мастер академских студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, стручно усавршавање наставила кроз постдипломске студије, рад у пројектантској пракси и ангажман у научно-истраживачким пројектима.

Завршила је постдипломске програме везане за научна, теоријска и интердисциплинарна истраживања у архитектури и тиме стекла специјализације из теорије уметности и медија и филозофије архитектуре. Мастер студије Теоријa уметности и медија похађала је на Универзитету уметности у Београду (2008/09), a двосеместралне студије Култура и уметност социјалистичке Југославије, у Музеју савремене уметности у Београду (2011/12). Као стипендиста Владе Француске (2013/14) дипломирала је на Пост-мастер студијама из области филозофије и архитектуре на програму Истраживање у Архитектури (DPEA Recherche en architecture) у Архитектонској школи Париз-Ла Вилет (École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette) у Паризу.

Докторске студије на Архитектонском факултету у Београду уписала је 2009. године и ради на пријављеној теми дисертације Улога архитектонског цртежа у динамици поделе стамбеног простора. На истом факултету је ангажована за рад у настави на Департману за архитектуру – од 2006 до 2011. као студент и сарадник, а од 2011. године у звању асистента. Учествује у настави на Основним и Мастер академским студијама у оквиру пројектантских и теоријских предмета.

Њен рад у пројектантској пракси укључује учешће у изради архитектонско-урбанистичких конкурсних решења и реализованих пројеката; у оквиру ауторских и пројектантских тимова добитник је више награда и признања. Од 2012. године је ангажована као истраживач Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, у оквиру научног пројекта Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања, а од 2015. године је ангажована као истраживач у научно-истраживачкој лабораторији за студије архитектуре и филозофије – Жерфо (GERPHAU) у Паризу.

Свој рад је презентовала на неколико изложби, учешћем на међународним конференцијама и радионицама и публиковањем стручних радова. Сарађује у концепцији и организацији међународних пројеката сарадње и представник је Архитектонског факултета у Београду у међународној архитектонској организацији Арена (ARENA – Architectural Research Network).

https://fvm.academia.edu/AnđelkaĆirovićBninBninski

Фото © Дуња Симовић