УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Конкурс 2019/20: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Штутгарт из Немачке

Интервју са кандидатима на Архитектонском факултету: недеља 17.03.2019. године, у 11.00 часова у продеканској соби!

Европски програм ERASMUS+ KA1 – пројекти размене студената и наставног и ненаставног особља високошколских институција

ERASMUS+ KA1 пројекти се називају и пројекти за међународну кредитну мобилност и засновани су на принципима академских размена успостављеним у ранијим фазама програма Европске уније.

Universitat_Stuttgart_logo

Позив за пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Штутгарт (Universität Stuttgart) из Немачке.

За јесењи семестар академске 2019/20. године планирано је укупно 6 мобилности студената мастер студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду: Мастер Интегрални Урбанизам и Мастер Архитектура (модул урбанизам).  Период боравка – октобар 2019/фебруар 2020. године.

Процес селекције обавља се посредством онлајн платформе Универзитета у Београду – МОБИОН (http://mobion.bg.ac.rs/).

Коначну селекцију учесника у програму мобилности врши Универзитет у Штутгарту, односно руководиоци студијских програма путем интервјуа са одабраним кандидатима који ће бити организовани на Архитектонском факултету у Београду.

Важни датуми

Рок за регистрацију путем МОБИОН платформе почиње: 28.01.2019.
Рок за регистрацију путем МОБИОН платформе је до: 15.03.2019.

Интервју са кандидатима на Архитектонском факултету ће се одржати током месеца марта 2019. године, о чему ће бити накнадно обавештени.

Интервју са кандидатима на Архитектонском факултету: недеља 17.03.2019. године, у 11.00 часова у продеканској соби!

Studieren an der Universität Stuttgart

Студијски програми

Општи услов за све кандидате: просечна оцена у току студија 8,5 и виша.

У понуди је следећи студијски програм:
Integrated Urbanism and Sustainable Design (IUSD) – на енглеском језику
http://www.architektur.uni-stuttgart.de/lehre/master/iusd/

Опште информације о Факултету за архитектуру и урбано планирање Универзитета у Штутгарту можете наћи овде:
https://www.architektur.uni-stuttgart.de/home/
https://ilias3.uni-stuttgart.de/goto_Uni_Stuttgart_cat_517442.html

Stutgart Mobion gate

МОБИОН платформа

За процедуру потписивања

Learning Agreement Guidelines on how to use Learning Agreement for studies

Неопходна документација

Неопходна документација за онлајн регистрацију студената путем Мобион платформе:

1. Transcript of Records (препис свих оцена из досадашњег циклуса студирања, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (уверење о дипломирању, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

3. Learning Agreement (Уговор о мобилности, документ се преузима на овом линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, студент га попуњава са свим назначеним подацима о студијском програму за који аплицира у иностранству и броју ЕСПБ кредита као и са подацима о студијском програму који похађа у назначеној школској години на матичном факултету)

ВАЖНО:

  1. ЕСПБ координатори Архитектонског факултета у Београду проф. Владимир Лојаница и проф. Ана Никезић, проверавају подударност програма и одобравају мобилност у складу са критеријумима признавања ЕСПБ кредита;
  2. Попуњен, одштампан, потписан, печатиран и заведен формулар од стране студента и продекана за наставу (4 примерка) се скенира и прилаже уз онлине пријаву (1 копија остаје у архиви факултета, 1 копија се доставља Студентској служби, 1 копија координатору за студентску мобилност и 1 копија остаје студенту да је приложи уз он-лине пријаву). Упутство за попуњавање уговора о мобилности (Learning Agreement) можете видети на приложеном линку http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments.

4. Recommendation Letter (писмо препоруке једног или више професора са матичног факултета – писано на енглеском језику)

5. Motivation Letter (мотивационо писмо студента – писано на енглеском језику маx 500 речи):
– назив студијског програма за који сте заинтересовани
– разлози за похађање изабраног студијског програма
– очекивања од изабраног студијског програма
– заинтересованост за одређене теме које се проучавају на изабраном студијском програму
– веза изабраног студијског програма са будућим професионалним циљевима студента.

6. Confirmation of Enrolment (уверење о упису, издаје Студентска служба Архитектонског факултета у Београду, документ мора бити преведен на енглески језик и оверен код судског тумача, скениран и приложен уз он-лине пријаву)

7. Language Certificate (уверење о нивоу знања страног језика) – ниво језика се документује сертификатом курса језичких школа или сертификатом положених међународно признатих испита: IELTS / TOEFL / CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (енглески језик), осталих страних језика према захтеву иностраног универзитета; скениран документ се прилаже уз он-лине апликацију)

8. Copy of Passport (скениран пасош)

9. CV (на енглеском језику)

10. PHOTO (портрет)

11. Портфолио (максимално 3 рада рађена током студија – укупно 15 страна А4 формата за сва три рада) – величина фајла до 2МБ, ПДФ формат – радови могу, али не морају, бити различитог карактера: архитектонски/урбанистички пројекат, концептуално решење/стратегија развоја, писани рад (писани рад може бити представљен само кроз форму апстракта) – прилаже се у делу апликације *other relevant document*.

За процедуру потписивања LA (Learning Agreement) и сва додатна питања можете се обратити Ружици Павлић, координатору за акредитацију, међународне уговоре и студентску мобилност, емаил: ruca@arh.bg.ac.rs / телефон +381 11 3218767.

Апликације са непотпуном документацијом неће бити разматране.


Повезани текстови:
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Политехнико из Барија, Италија
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом у Антверпену, Белгија
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Стратклајд Универзитетом у Глазгову, Велика Британија
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са OWL Универзитетом примењених наука из Немачке
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Мињо из Португала
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Штутгарт из Немачке
Конкурс: пријављивање у оквиру Erasmus+ интер-институционалног споразума са Универзитетом Рома Тре из Италије
Конкурс: Летња школа у оквиру програма Erasmus+ коју организује Radboud универзитет из Холандије
ERASMUS+ мобилност студената, наставног и ненаставног особља: дневник из Пољске