UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Projekt “DANUrB”: partnerski sastanak na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (22-23.02.2019)

DANUrB-Belgrade-Intro-photo_O_opt

Interreg_DANUrB_logo

DANUrB partnerski sastanak na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu

22-23. februar 2019. godine

Prvi sastanak DANUrB INTERREG projekta u 2019. godini održava se na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu od 22. do 23. februara. Partneri iz 39 organizacija i 7 podunavskih zemalja razgovaraće u Beogradu tokom ova dva dana o tekućim aktivnostima na projektu.

Ovaj sastanak uključuje i poludnevnu kulturnu turu u Smederevo, koje je pridruženi strateški partner Arhitektonskog fakulteta u Beogradu na projektu. Organizacioni tim je sa Departmana za urbanizam, na čelu sa dr Aleksandrom Đukić van. prof. kao projekt menadžerom.


Projekt: DANUrB – DANube Urban Brand / Dunav kao urbani brend

DANUrB – DANube Urban Brand – Izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja „dunavskog“ kulturnog identiteta i solidarnosti

Kulturna mreža ima za cilj da ojača regionalni kulturni identitet Podunavlja i stvori zajednički brend kroz negovanje prekogranične kulturne veze između naselja duž Dunava i kroz istraživanje neiskorišćenih ili skrivenih resursa kulturnog i društvenog kapitala u nameni boljeg privrednog i kulturnog boljitka. Glavni cilj projekta je stvaranje sveobuhvatne prostorno-kulturne mreže, „Dunavske kulturne promenade“, koja bi povezala sve zajednice duž reke, ujedinjujući ih u jednu turističku destinaciju kao brend, nudeći tematske turističke puteve i razvijajući mogućnosti koje mogu povećati broj posetilaca i produžiti njihov boravak u ovom području.

Učesnici na projektu – važni univerziteti, istraživačko-razvojni centri, lokalne samouprave, nevladine organizacije u oblasti kulture, turističke organizacije i privredna društva – će kreirati mrežu i zajedničku platformu za rad na kulturnoj i turističkoj strategiji da bi dokazale da urbano brendiranje Podunavlja može istovremeno doneti i društveni i privredni boljitak.

0