UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Međunarodna konferencija: ”Život i delo Milutina Milankovića: prošlost, sadašnjost, budućnost” (19-21.07.2019)

Rok za slanje gotovog rada produžen do 15. juna 2019. godine!

Povodom obeležavanja 140 godina od rođenja i 110 godina od dolaska na Beogradski Univerzitet Milutina Milankovića:

Prva međunarodna konferencija
”Život i delo Milutina Milankovića: prošlost, sadašnjost, budućnost”

19-21. jul 2019. godine

Mesto održavanja konferencije:
Arhitektonski i Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73/I i II sprat, Beograd.

Organizatori:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet
Udruženje Milutin Milanković Beograd

Pokrovitelj:
Srpska akademija nauka i umetnosti
Univerzitet u Beogradu
Inženjerska akademija Srbije

Kontakt: mm_conference@arh.bg.ac.rs

Arhitektonski fakultet u Beogradu, Građevinski fakultet u Beogradu i Udruženje Milutin Milanković Vas pozivaju da učestvujete na prvoj međunarodnoj konferenciji ”Život i delo Milutina Milankovića: prošlost, sadašnjost, budućnost”. Konferencija treba da posluži kao forum gde stručnjaci iz različitih naučnih oblasti imaju mogućnost da predstave rezultate svog naučnog rada, upoznaju se sa sličnim istraživanjima iz datih oblasti umreženih zajedničkom temom – životom i delom Milutina Milankovića.

Milutin-Milankovic-1879-1958

Milutin Milanković 1879-1958

Obrazloženje

Po obrazovanju građevinski inženjer, po zanimanju univerzitetski profesor nebeske mehanike Milutin Milanković je veoma uspešno radio i stvarao u različitim naučnim disciplinama i oblastima. Građevinska mehanika i građevinarstvo, astronomska teorija o klimatskim promenama, reforma kalendara, naučno-popularna dela i istorija prirodnih nauka su oblasti u kojima se odslikavaju Milankovićeve naučne misli.

Iako je svojim naučnim i neimarskim delima obeležio nauku u dvadesetom veku i zadužio svetsku civilizaciju mnogi detalji iz života i rada Milutina Milankovića su neodovljno, ili potpuno nepoznati naučnoj, ali i široj javnosti. Možda je tome razlog što još uvek nema muzeja, istraživačkog centra ili stalnog događaja njemu posvećenog. Tragovi njegovog naučnog opusa, kao i podaci o samoj njegovoj ličnosti, još uvek se nalaze u arhivima, muzejima i bibliotekama u mestima u kojima je živeo i radio (Dalj, Osijek, Beč, Beograd, Budimpešta) i teško su dostupni za korišćenje.

U Srbiji, ali i u svetu održan je veoma mali broj naučnih skupova posvećenih Milutinu Milankoviću. Prva naučna konferencija o životu i delu Milutina Milankovića održana je 1989. godine u organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), više od dvadeset godina posle njegove smrti, a bila je posvećena obeležavanju 100 godina od rođenja. Sledeći skupovi u organizaciji SANU (2004., 2009., 2014. i 2017. godine) povodom Milankovićevih jubileja su bili međunarodni skupovi sa određenim temama, uglavnom iz oblasti klimatskih promena. U međuvremenu održano je nekoliko naučnih skupova na kojima su prikazani radovi iz pojedinih delatnosti kojima se bavi Milanković (geofizika, građevinarstvo, kalendarska pitanja, književni opus).

Od međunarodnih skupova treba napomeniti naučni skup „Milanković i klima“ koji je organizovan 30. novembra – 4. decembra 1982. godine. Organizator je bila Geološka opservatorija Lamont Doerti Kolumbija (Lamont-Doherty Observatory of Columbia University, Palisades, New York 10984).

Cilj konferencije

Cilj ove konferencije je da se prikazivanjem radova iz svih oblasti u kojima je Milanković radio i stvarao obezbedi kompleksniji uvid u njegov doprinos svetskoj nauci, te osvetle njegove aktivnosti kao građevinskog inženjera, reformatora kalendara, istoričara prirodnih nauka i hroničara naučnih zbivanja svoga vremena, preko njegovog rada na Univerzitetu i Akademiji u Beogradu, pa do svetski poznatog Kanona osunčavanja, kojim je objasnio i predvideo klimatske promene na Zemlji.

Naučni odbor

Predsednik:
prof. dr Vladimir Mako, Arhitektonski fakultet u Beogradu

Članovi:
1. Prof. dr Fedor Mesinger, redovni član, Srpska akademija nauka i umetnosti
2. Prof. dr Zoran Knežević, redovni član, Srpska akademija nauka i umetnosti
3. Dr. André Berger, Université catholique de Louvain, Georges Lemaître Center for Earth and Climate Research
4. Takashi Hosoda, Kyoto University – Graduate School of Engineering, Japan
5. V. prof. dr Ivan Ignjatović, Građevinski fakultet u Beogradu
6. Prof. dr Lazar Lazić, Fizički fakultet u Beogradu
7. Prof. dr Aleksandar Lipkovski, Matematički fakultet u Beogradu
8. Prof. dr Zoran Stevanović, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu
9. Prof. dr Radomir Popović, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu
10. Prof. dr Slobodan Marković, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
11. Prof. dr Slobodan P. Simonović, University of Western Ontario, Canada
12. Đorđe Nešić, Kulturni i naučni centar u Dalju
13. Doc. dr Jelena Luković, Geografski fakultet u Beogradu
14. Prof. dr Milan Dimić, dopisni član, Inženjerska akademija Srbije

Počasni odbor

Predsednik:
Prof. dr Vladimir S. Kostić, akademik, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti

Članovi:
1. Prof. dr Ivanka Popović, rektor Univerziteta u Beogradu
2. Prof. dr Dejan Jakšić, rektor Univerziteta u Novome Sadu
3. Prof. dr Ivan Belča, dekan Fizičkog fakulteta u Beogradu
4. Prof. dr Zoran Rakić, dekan Matematičkog fakulteta u Beogradu
5. Prof. dr Vladan Đokić, dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
6. Prof. dr Vladan Kuzmanović, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu
7. Prof. dr Zoran Gligorić, dekan Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu
8. Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu
9. Episkop dr Ignatije Midić, dekan Pravoslovno bogoslovskog fakulteta u Beogradu
10. Prof. dr Branko Kovačević, predsednik Inženjerske akademije Srbije
11. Dr Mileta Radojević, direktor Uprave za odnose sa crkvama i verskim zajednicama
12. Prof. dr Branko Krga, Fondacija Mladen Selak

Organizacioni odbor

mr Slavko Maksimović, predsednik Udruženja Milutin Milanković
dr Jelena Ristić Trajković, docent, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
dr Verica Krstić, docent, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Snežana Zlatković, asistent, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Nikola Milanović, asistent, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Aleksandra Milovanović, istraživač pripravnik, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
Tamara Radić, istraživač pripravnik, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

Poziv za prijavu radova i učešće na skupu

Rezime i rad treba pripremiti u digitalnom obliku, kao MS Word dokument. Rezime, do 300 reči u elektronskoj formi treba da bude dostavljen Organizacionom odboru skupa do 01. marta 2019. godine do 15. aprila 2019. godine.

Na istoj strani lista sa rezimeom, pored naslova, treba da se nalaze i puna imena autora, zvanja i kontakt adrese (klasične i e-mail). Broj strana rada je ograničen na 8 (osam). Detaljno uputstvo za pripremu radova biće dostavljeno autorima uz obaveštenje o prihvatanju rada. Autori su odgovorni za originalnost teksta, kvalitet i tačnost podataka.

Kontakt i dostavljanje radova elektronskom poštom: mm_conference@arh.bg.ac.rs

Zvanični jezik skupa

Naučni skup se održava na engleskom jeziku. Referati se pišu na engleskom jeziku. Izlagaganje rada može biti na srpskom ili engleskom jeziku, pri čemu prezentacija mora biti pripremljena na engleskom jeziku.

Teme konferencije

  • Građevinska mehanika i konstrukcije
  • Klimatske promene – prošlost, sadašnjost, budućnost
  • Kalendarska pitanja
  • Književni opus

Kotizacija

Kotizacija za učesnike konferencije iznosi 200 eura. Kotizacija za studente doktorskih studija iznosi 50 eura. Učesnici iz inostranstva mogu uplatiti kotizaciju na samoj konferenciji. Iznos kotizacije obuhvata: Zbornik radova sa pratećim materijalima, prisustvovanje konferenciji, osveženja u pauzama skupa.
Svečana večera: 35 eura
Izlet u Dalj: 50 eura

preuzeti uputstvo za plaćanje

Značajni datumi

Prvo saopštenje: 23. januar 2019.
Prijavljivanje i dostavljanje rezimea: 01. mart 2019.  15. april 2019.
Prihvatanje rezimea i detaljno uputstvo: april 2019.
Slanje gotovog rada: 15. maj 2019. 15. jun 2019.
Komentari recenzenta: 15. jun 2019.
Dostavljanje konačnog rada: 01. jul 2019.
Drugo obaveštenje i finalni program: 10. jul 2019.