UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Studenti druge godine MASA u poseti Vlasini: dvodnevno terensko istraživanje i obilazak predmetne lokacije

STUDENTI U OBILASKU VLASINSKOG JEZERA, NOVEMBAR 2018. | FOTO © DANIJELA URUKALO

Studenti druge godine MASA u poseti Vlasini: “Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju”
Izveštaj sa dvodnevnog terenskog istraživanja i obilaska predmetne lokacije održanog 05-06.11. 2018. godine.

Predmeti Studio M03U Projekat, Seminar i Radionica pod nazivom: „Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju“
Rukovodilac predmeta: van. prof. dr Biserka Mitrović
Saradnici: asis. Jelena Marić

Grupa od 10 studenata druge godine Master akademskih studija Arhitektura 2018/19 – usmerenje urbanizam, zajedno sa van. prof. Biserkom Mitrović, asistentom Jelenom Maric posetili su Opštinu Surdulica, tačnije područje lokaliteta Vlasina. Osnovni cilj ove posete bio je razvijanje odnosa studenata prema prirodnom okruženju neposrednim detaljnim terenskim istraživanjem, kao i kontakti i konsultacije sa predstavnicima javnog sektora, odnosno gradskih institucija.

Vlasina_2018_02

Vlasina_2018_03

STUDENTI U OBILASKU VLASINSKOG JEZERA, NOVEMBAR 2018. | FOTO © JELENA MARIĆ

Organizacija obilaska lokacije i realizacija ovakvog vida saradnje podržala je Opština Surdulica. Zahvaljujući ovako organizovanoj i realizovanoj formi stručnog putovanja i saradnje fakuleta, kao akademske institucije i Opštine Surdulica, studenti su imali priliku, ne samo da prikupe potrebne informacije sa terena neophodne za uspešnu realizaciju projekata, već i da se kroz ovakav vid participacije upoznaju sa stanjem i realnim mehanizmima upravljanja, planiranja i izgradnje prostora na teritoriji Srbije. U tom smislu, to je i prilika da se studentski rad realizuje na najbolji mogući način, a razvojni potencijali lokaliteta Vlasine promovišu.

Vlasina_2018_04

STUDENTI U OBILASKU VLASINSKOG JEZERA, NOVEMBAR 2018. | FOTO © JELENA MARIĆ