УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Одбрана мастер завршних радова 2017/18. | Фото © М.Булатовић

Позивамо Вас да посетите изложбу мастер завршних пројеката студијских програма Мастер академске студије Архитектура, Мастер академске студије Унутрашња архитектура и Мастер академске студије Интегрални урбанизам, школска 2017/18 година. Пројекти су урађени у оквиру четвртог семестра програма Мастер академске студије Архитектура – II година, Мастер академске студије Унутрашња архитектура – II година и Мастер академске студије Интегрални урбанизам – II година.

Изложба ће бити отворена за све студенте, наставнике и посетиоце у петак, 06. јула 2018. године, од 13 до 14.30 часова у салама и амфитеатру факултета.

Јавна одбрана Мастер завршног рада је, такође, отворена за јавност. Добродошли!

MASA---zavrsna-odbrana-(1)

Одбрана мастер завршних радова 2017/18. | Фото © Д.Тодоровић

Мастер академске студије Архитектура 2017/18
МОДУЛ АРХИТЕКТУРА: МАСА-А24023 Мастер завршни рад – А
МОДУЛ УРБАНИЗАМ: МАСА-У24023 Мастер завршни рад – У
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ: МАСА-АТ24023 Мастер завршни рад – АТ
МОДУЛ АРХИТЕКТОНСКО КОНСТРУКТЕРСТВО: МАСА-АК24023 Мастер завршни рад – АК

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2017/18
МАСТЕР РАД: МУАД-24023 Мастер завршни рад – АД

Мастер академске студије Интегрални урбанизам 2017/18
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ: МАСИУ-24023 ДИП_Мастер завршни рад

Завршни део студијског програма Мастер академских студија Архитектура састоји се из три целине: Мастер тезе, Мастер пројекта и Мастер завршног рада. Радом на тези, пројекту и завршном раду, кроз процес формулације, конципирања и развоја пројекта, студент самостално повезује сва стечена знања и вештине, влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених архитектонско-урбанистичких целина.

MASA---zavrsna-odbrana

Одбрана мастер завршних радова 2017/18. | Фото © Д.Тодоровић

Мастер теза представља самостално истраживање, које подразумева истраживање контекста и обраду свих специфичних аспеката задатка, успостављање програмске структуре и тезе пројекта, јасно дефинсање пројектног задатака и теме пројекта на основу којих се може приступити изради пројекта уз увид у савремене тенденције у архитектури, као и критички  однос према локалном окружењу и контексту уопште.

Мастер пројекат представља рад са јасно препознатљивим истраживачким компонентом: истраживање кроз дефинисање основних питања истраживања кроз пројекат, истраживање и развијање пројектантских метода сагласних тези као аналитичких и генеричких студија у простору са јавном провером концепта.

MASIU---zavrsna-odbrana

MASA---zavrsna-odbrana-(4)

Одбрана мастер завршних радова 2017/18. | Фото © М.Булатовић

Мастер завршни рад заокружује синтезни мастер студио пројекат у ком студент на самосталном завршном раду показује степен савладаних знања и вештина са Мастер студијског програма, као одговора на предходно постављену тезу. Састоји се из јавно изложених графичких прилога, модела завршног пројекта и мастер свеске која обухвата три јасне целине: тезу, истраживање кроз пројекат са аналитичким и генеричким студијама и образложењем синтезног концепта и завршног пројекта.