UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Završna konferencija projekta EmBuild: Energetski efikasne zgrade – Planirajte. Investirajte. Renovirajte!

EmBuild_logo

Pozivamo Vas na završnu konferenciju projekta EmBuild Energetski efikasne zgrade – Planirajte. Investirajte. Renovirajte! koja će se održati u Beogradu, u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda, Dragoslava Jovanovića br. 2, u četvrtak, 07. juna 2018. godine sa početkom u 09.00 časova.

Završna konferencija projekta EmBuild uvrštena u Dane Energije kao deo Evropske nedelje održive energije (EUSEW)!

Projekat EmBuild je finansiran od strane programa evropskog programa za razvoj nauke Horizon 2020, a podržan je od strane Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) projekta Energetska efikasnost u javnim zgradama i sprovodi se od strane Univerziteta u Beogradu koji je član međunarodnog konzorcijuma u kojem učestvuju partneri iz: Bugarske, Rumunije, Slovenije, Hrvatske, Nemačke i Belgije. Sprovođenjem projekta u Srbiji rukovodi prof. dr Milica Jovanović Popović ispred grupe fakulteta Univerziteta u Beogradu: Arhitektonskog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta.

Na konferenciji će biti prisutni predstavnici ostalih institucija uključenih u realizaciju projekta, kao i predstavnici lokalnih samouprava sa kojima su učesnici projekta sarađivali tokom trajanja projekta.

Projekat EmBuild osmišljen je sa ciljem da osnaži potencijale lokalnih aktera u oblasti obnove zgrada kroz razvoj jednostavnih alata koji omogućuju kreiranje lokalnih strategija obnove zgrada. Završna konferencija predstavlja trenutak kada će rezultati projekta biti predstavljeni široj zajednici, sa ciljem širenja aktvnosti i van mreže od 100 opština sa kojima je projekat sarađivao. Na konferenciji će biti predstavljeni primeri dobre prakse u obnovi zgrada i razvoju lokalnih planova obnove, naglašavajući aspekte koji mogu rezultovati sličnim aktivnostima u drugim opštinama i predstavljajući alate koji olakšavaju kreiranje lokalnih planova.

Osim učesnika projekta, na konferenciji će biti prisutni i predstavnici regulatornih tela EU u ovoj oblasti, Energetske zajednice, kao i međunarodnih institucija koje finansiraju projekte u oblasti energetske efikasnosti.

Zainteresovani se mogu registrovati za učešće na konferenciji do 05. juna 2018. putem linka:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCcrv0fy_LohBr2QFsxyS_RTyRfS4HITA-TEClJwVH64SiUw/viewform

Završna konferencija projekta EmBuild: Energetski efikasne zgrade – Planirajte. Investirajte. Renovirajte! – AGENDA

EmBuild Projekat je osmišljen tako da osnaži državne organe, na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, u formulisanju strategije renoviranja u građevinskom sektoru radi postizanja suštinske obnove i olakšavanja ubrzanog renoviranja.

Projekat: Osnaživanje državnih organa za uspostavljanja dugoročne strategije za mobilizaciju investicija u energetski efikasno renoviranje javnih zgrada – EmBuild

http://embuild.eu/

Horizon_2020_Logo

Horizon-disclaimer_EmBuild