UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Pristupno predavanje 22.05.2018: Rezilijentnost procesa urbane regeneracije u savremenom gradu

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam, u okviru raspisanog konkursa od 21. marta 2018. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Urbanizam, na Departmanu za urbanizam, u sastavu:

 • dr Aleksandra Stupar, predsednik
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Vladan Đokić, član
  redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Uroš Radosavljević, član
  vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
 • dr Zoran Nikezić, član
  redovni profesor, u penziji, Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i
 • dr Darko Reba, član
  redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu,

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

“Rezilijentnost procesa urbane regeneracije u savremenom gradu”

Pristupno predavanje održaće se dana 22. maja 2017. godine, u sali 200, sa početkom u 12.00 časova. Kandidati će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta) i to po sledećem rasporedu:

 1. kandidat dr Tatjana Mrđenović, u 12.00 časova;
 2. kandidat dr Ivan Simić, u 13.00 časova.

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U Beogradu, 11. maja 2018. godine
Predsednik Komisije

dr Aleksandra Stupar, dipl.inž.arh.
vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu