УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2018_zabrana_pusenja_na_fakultetu

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА

Савет Универзитета на својој седници одржаној дана 04.02.2016. године донео је ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (објављен у Гласнику Универзитета бр. 189/2016 и на сајту Архитектонског факултета)

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА:

Члан 9.
Тежа дисциплинска повреда учињена на факултету, односно Универзитету је непоштовање забране о пушењу у складу са Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму (Службени Гласник РС 30/2016);

ДИСЦИПЛИНСКА МЕРА
Учиниоцу теже дисциплинске повреде (непоштовање забране о пушењу) се могу изрећи следеће дисциплинске мере:

  1. забрана полагања неких предиспитних обавеза у једном или више термина;
  2. забрана полагања неких испита у једном или више испитних рокова;
  3. забрана полагања свих испита у једном или више испитних рокова;
  4. привремено удаљавање са факултета, односно Универзитета;
  5. искључивање са студија на факултету, односно Универзитету.

2018_zabrana_pusenja_na_fakultetu_znak