UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Potpisan Sporazum o saradnji Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu

S leva na desno: akademik Branislav Mitrović, profesor Emeritus; prof. Dejan Miljković, Predsednik Saveta fakulteta, redovni profesor; arh. Zoran Lazović, redovni profesor; mr Branko Pavić, Prodekan za saradnju sa inostranstvom, redovni profesor; sekretar odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU akademik Milan Lojanica, profesor u penziji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu; potpredsednik SANU akademik Ljubomir Maksimović; predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić; dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr Vladan Đokić i upravnik poslova SANU Bojan Bugarčić. | Foto: M.Bulatović

Na sastanku održanom na Arhitektonskom fakultetu 19. marta 2018. godine potpisan je Sporazum o saradnji Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Delegaciju SANU na sastanku predstavljali su: predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić, potpredsednik SANU akademik Ljubomir Maksimović, sekretar odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU akademik Milan Lojanica, profesor u penziji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, akademik Branislav Mitrović, profesor Emeritus Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i upravnik poslova SANU Bojan Bugarčić.

Ovim Sporazumom SANU i AF izražavaju spremnost za uspostavljanje međusobne saradnje radi ostvarivanja ciljeva od značaja za nauku, kulturu i umetnost u Republici Srbiji, za zaštitu naučne i umetničke građe i kulturnih dobara, podsticanja naučnog i umetničkog stvaralaštva, kao i drugih ciljeva od značaja za razvoj nauke i negovanje umetnosti u Republici Srbiji.

Potpisivanje-ugovora-sa-SANU-2018---3-of-8

Potpisivanje-ugovora-sa-SANU-2018---6-of-8

Potpisivanje Sporazuma o saradnji Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. S leva na desno: predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić i dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr Vladan Đokić. (19.03.2018) | Foto: M.Bulatović

Međusobna saradnja naročito podrazumeva saradnju u sledećim aktivnostima:

  • kreiranje sistemskog pristupa i uspostavljanje održivih instrumenata za očuvanje i održivi razvoj kulturnog identiteta i uspostavljanje i održavanje kontinualne razmene iskustava i znanja;
  • podrška uspostavljanju trajne institucionalne osnove i podizanje nivoa kompetentnosti u oblastima arhitekture i urbanizma;
  • priprema i revizija arhivske, analitičke i tehničke dokumentacije kulturnog nasleđa u oblasti arhitekture i urbanizma u cilju formiranja ažurne baze podataka, publikovanja ili sl.;
  • priprema i implementacija multidisciplinarnih razvojnih projekata u oblasti arhitekture i urbanizma i sprovođenje zajedničkih naučno-istraživačkih delatnosti;
  • aktivnosti javnog zagovaranja i promocije kulturnog nasleđa, kulture prostora, društveno-odgovorne arhitekture i vrednosti korišćenja i očuvanja urbane sredine i prirodnih resursa;
  • organizacija stručnih skupova, savetovanja, seminara, konferencija, radionica i izložbi na aktuelne i inovativne teme iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Sporazum su potpisali predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić i dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr Vladan Đokić.

Potpisivanje-ugovora-sa-SANU-2018---7-of-8

S leva na desno: sekretar odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU akademik Milan Lojanica, profesor u penziji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu; potpredsednik SANU akademik Ljubomir Maksimović; predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić; dekan Arhitektonskog fakulteta prof. dr Vladan Đokić i upravnik poslova SANU Bojan Bugarčić. | Foto: D. Sredojević

Potpisivanje-ugovora-sa-SANU-2018---8-of-8

S leva na desno: sekretar odeljenja likovne i muzičke umetnosti SANU akademik Milan Lojanica, profesor u penziji Arhitektonskog fakulteta u Beogradu; potpredsednik SANU akademik Ljubomir Maksimović i predsednik SANU akademik Vladimir S. Kostić | Foto: D. Sredojević