UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: koncept i sadržaj crnogorske postavke na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018

Izvor vesti: Ministarstvo održivog razvoja i turizma: Raspisan međunarodni konkurs za koncept i sadržaj crnogorske postavke na Bijanalu u Veneciji

Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisuje međunarodni konkurs za koncept i sadržaj crnogorske postavke na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018. godine

Tema Bijenala:
Freespace/ Slobodni prostor

Komesar
Dr Dušan Vuksanović, d.i.a.
Glavni državni arhitekta

Kustos
Dr Sonja Radović‐Jelovac, d.i.a.
Podgorica, Crna Gora

19.01.2018.

01 Uvod

La Biennale di Venezia di Architettura
Freespace / Slobodno prostor
Montenegro

Emerging Resilience: Reimage voids through sharing values

Međunarodna izložba arhitekture La Biennale di Venezia di Architettura smatra se najznačajnijim mjestom predstavljanja tokova i dometa savremene arhitekture. U cilju unapređenja međunarodne prepoznatljivosti i svog imidža, Crna Gora planira učešće i na predstojećem XVI Bijenalu arhitekture koji će se održati od 26.05. do 25.11.2018. godine.

Temu 16. Bijenala arhitekture u Veneciji – Freespace / Slobodni prostor, odabrale su i definisale umjetničke direktorice Bijenala Yvonne Farrell i Schelly McNamara. Opis tematskog okvira, kao i obrazloženje koncepta izložbe, može se preuzeti sa internet adrese: http://www.labiennale.org/en/news/freespace-16th-intl-architecture-exhibition-2018

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore (raspisivač) raspisuje međunarodni konkurs za koncept i sadržaj crnogorske postavke za predstavljanje države Crne Gore na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji (La Biennale di Venezia) 2018. godine.

Konkurs je: po vrsti internacionalni; po zadatku konceptno‐idejni; po načinu predaje anoniman; po obliku jednostepeni.

02 Tema međunarodne izložbe arhitekture

Za 16. Međunarodnu izložbu arhitekture u Veneciji (La Biennale di Venezia di Architettura) 2018. godine kustosi i umjetničke direktorice Yvonne Farrel i Shelley McNamara postavile su temu: Slobodan prostor / FreeSpace.

U obavještenju za javnost kustosi obrazlažu kako će se novo izdanje izložbe fokusirati na osjećaj humanog u radu arhitekata, kao i kvalitet samog prostora obogaćenog „’besplatnim darovima’ prirodnih resursa, poput svjetlosti sunca i mjeseca, vazduha, gravitacije i materijala“.

„Freespace slavi kapacitet arhitekture da pronađe dodatnu i neočekivanu velikodušnost u svakom projektu ‐ čak i unutar većine privatnih, odbrambenih, ekskluzivnih ili komercijalno ograničenih uslova.“ Prema riječima kustosa, ova tema podstiče novo gledanje na svijet u kojem arhitektura osigurava dobrobit i dostojanstvo svakog građanina.

Umjetničke direktorice ističu da “izložba poziva na emocionalno i intelektualno angažovanje mnogih koji dolaze na Bijenale kako bi bolje razumjeli arhitekturu, podstakli raspravu o temeljnim arhitektonskim vrijednostima i proslavili dokazani i trajni doprinos arhitekture čovječanstvu”.

Tematizacija kustosa i umjetničkih direktorica Yvonne Farrell i Shelley McNamara za 16. Međunarodnu izložbu arhitekture u Veneciji (La Biennale di Venezia di Architettura) 2018. godine, kao i izjave sa konferencije za medije date su opširnije u izvornoj formi na sljedećim linkovima:

http://www.labiennale.org/en/architecture/2018

https://www.youtube.com/watch?v=heg72H6Wseg

http://www.labiennale.org/en/news/freespace‐16th‐intl‐architecture‐exhibition‐2018

https://www.archdaily.com/873126/grafton-architects-yvonne-farrell-shelley-mcnamara-2018-venice-venezia-architecture-biennale-free-space

http://www.labiennale.org/en/news/curators‐biennale‐architettura‐2018

Očekuje se da će definisana tema konkursa podstaći multidisciplinarne timove u zemlji i inostranstvu na problematizaciju, kritičko‐sistemsku analizu, promišljanje novih modela i novih paradigmi koje uvažavaju princip rezilijentnosti (Resilinece) – što podrazumijeva adaptibilnost, transformabilnost kroz ekosistemski i procesno orijentisan pristup za buduće modele i strategije prostornog razvoja.

Od učesnika se očekuju koncept i sadržaj crnogorske postavke.

„Pozivamo sve učesnike i sve nacionalne paviljone da u Veneciju dovedu svoj slobodni prostor, da bismo svi zajedno mogli da otkrijemo različitost, specifičnost i kontinuitet u arhitekturi koja se zasniva na ljudima, mjestu, vremenu, istoriji, te da održe kulturu i važnost arhitekture na ovoj dinamičnoj planeti.“

Kustosi 16.Bijenala u Veneciji Yvonne Farrell i Shelley McNamara.

03 Projekat predstavljanja Crne Gore

EMERGING RESILIENCE / Rezilijentnost u nastajanju

Decenije obilježene tranzicijom ostavile su traga u domenima socio‐ekonomskih i prostornih transformacija u pogledu urbanog razvoja, industrijske, urbane i ruralne regeneracije, te socio‐kulturoloških odnosa. Generalni problem je nepostojanje koherentnog modela koji će obezbijediti teorijski i praktičan okvir za bavljenje procesno‐orijentisanim pristupom.

Jedan od mogućih pravaca je rezilijentnost (resilinece), ne kao koncept, već kao instrument za razvoj fleksibilnih scenarija u cilju ostvarivanja visokog stepena sinergije prirode i kulture u lokalnom kontekstu. Uvažavajući temu Bijenala u Veneciji 2018. godine kustos crnogorske postavke Sonja Radović‐Jelovac, d.i.a, insistira na širem istraživačkom okviru projekta predstavljanja Crne Gore…

Opširnije:
Raspisu međunarodnog konkursa za koncept i sadržaj crnogorske postavke za predstavljanje države Crne Gore na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji (La Biennale di Venezia) 2018. godine.

04 Sadržaj projekta predstavljanja Crne Gore

Crnogorska postavka na predstojećem Bijenalu u Veneciji 2018. godine zamišljena je kao kolaborativna istraživačka platforma, odnosno međunarodna mreža.

U tri koraka, mreža će tretirati zadatu temu:

PART 1 _ BEFORE
THEORY AS NEW PRAXIS

Projekat postavke
U cilju dobijanja što konkretnijeg, komunikativnijeg, realnijeg i izvodljivijeg  koncepta predviđen je razgovor između kustosa i komesara i zainteresovanih za učešće na konkursu. Do njega bi došlo neposredno nakon raspisivanja konkursa (učesnici će biti naknadno obaviješteni o datumu i terminu razgovora).

Teorijsko istraživanje biće publikovano u katalogu/kompendijumu
U cilju tematskog objedinjavanja pojedinačnih doprinosa katalogu/kompendijumu, predviđena je tribina koja će biti organizovana uoči svečanog  otvaranja crnogorske postavke, a koja će okupiti renomirana imena iz oblasti rezilijentnog pristupa strategijskom planiranju prostora.

PART 2 _ DURING
EMERGING RESILIENCE

Konferencija
Tokom trajanja Bijenala predviđena je konferencija o temama koje se odnose na rezilijentni pristup strategijskom planiranju slobodnih prostora sa ciljem produbljivanja diskursa.

PART 3 _ AFTER
ADAPTABILITY

Publikacija
Publikacija je  zamišljena  kao  katalog/kompendijum, koji  će  svjedočiti  o  svim  aspektima crnogorskog prisustva na 16. Bijenalu arhitekture u Veneciji.

Nakon Bijenala planirana je promocija rezultata u skladu sa različitim zahtjevima i formama prezentovanja.

05 Pravo učešća

Pravo učešća na ovom konkursu imaju sva fizička i pravna lica, izuzev lica koja su neposredno angažovana u organizovanju konkursa, kao i lica koja su im u najužem srodstvu i/ili koja neposredno sa njima sarađuju u vrijeme trajanja konkursa.

06 Predmet konkursa

Predmet konkursa su koncept i sadržaj crnogorske postavke na 16. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji. Koncept i sadržaj potrebno je prezentovati u kratkoj ilustrativnoj i narativnoj formi, u skladu sa propozicijama datim u sadržaju konkursnog rada.

Nakon objave rezultata konkursa, prvonagrađeni autorski tim pristupiće izradi i realizaciji projekta u saradnji sa kustosom i njenim timom. Postoji mogućnost da prvonagrađeni autorski tim učestvuje i u osmišljavanju i realizaciji ukupnog koncepta vizuelnog segmenta postavke.

07 Cilj konkursa

Cilj konkursa su originalni koncept i sadržaj crnogorske postavke, jednako prilagođeni i zadatku i prostoru u kojem će se nalaziti, s ambicijom podsticanja razmjene informacija i diskusije. Koncept i sadržaj treba shvatiti kao inicijalnu fazu kolaborativnog procesa koji će rezultirati realizacijom crnogorske postavke.

08 Lokacija crnogorskog paviljona

Pozicija paviljona Crne Gore ‐ Palazzo Malipiero, Venecija

Projekat će biti izložen u periodu od 26.05. do 25.11.2018. godine u paviljonu Crne Gore, u Palati Malipiero u Veneciji.

Adresa paviljona: Palazzo Malipiero (ground floor), San Marco 3078‐3079/A, Ramo Malipiero. Detaljnije informacije o arhitektonskim karakteristikama prostora objavljene su na sajtu: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

09 Način i dinamika konkursnih aktivnosti

Konkursne aktivnosti počinju danom objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Objava konkursa i prateći konkursni materijal javno će biti dostupan preko internet stranice: http://www.mrt.gov.me

Konkurs je otvoren od 19. januara 2018. godine do 09. februara 2018. godine.

Svi učesnici mogu postaviti pitanja o konkursu do roka predviđenog za predaju radova. Pitanja se mogu postavljati putem email adrese: biennale.arch2018@mrt.gov.me

Kontakt osoba: Mr Sandra Lalić, dia, koordinator.

Učesnici konkursa treba da dostave upakovane radove do 9. februara 2018. godine. do 14.00 časova arhivi Ministarstva održivog razvoja i turizma. Ukoliko se konkursni rad šalje poštom važi poštanska bilješka sa datumom 8. februar 2018. godine. Neblagovremeno prispjeli i nepotpuni radovi neće se razmatrati u postupku žiriranja.

Rezultati konkursa biće saopšteni u periodu od 12. februara do 15. februara 2018. godine.

12 Nagradni fond i budžet za realizaciju

Nagradni fond za tri prvorangirana rješenja crnogorske postavke: 30.000,00 eura

I nagrada: 25.000,00 eura (uključuje: troškove realizacije projekta, troškove transporta, špedicije, montaže i demontaže postavke, prenošenje eksponata u Crnu Goru nakon završetka Bijenala, putne troškove, troškove smještaja za autora/autorski tim)
II nagrada: 3.500,00 eura
III nagrada: 1.500,00 eura

Nagrade će biti isplaćene u neto iznosu. Završetkom konkursa i isplatom nagrada prestaju sve obaveze Ministarstva održivog razvoja i turizma prema nagrađenim autorima. Predajom rada učesnik konkursa prihvata sve propozicije ovog konkursa.

Radovi koji nijesu nagrađeni, ili nijesu zadovoljili uslove konkursa, biće vraćeni autorima, odnosno mogu biti preuzeti iz Arhive u roku od 30 dana od proglašenja rezultata konkursa. Nakon tog roka nema obaveza prema učesniku u pogledu čuvanja radova.

16 Planirani termini

Trajanje 16. Bijenala arhitekture u Veneciji 2018. godine: 26. maj ‐ 25. nov. 2018.
Javni poziv za učešće na konkursu 19. januar 2018.
Rok za predaju koncepta i sadržaja postavke: 09. februar 2018.
Rok za odluku žirija: 12. februar 2018.
Rok za proglašenje rezultata konkursa i pobjednika konkursa: 15. februar 2018.
Rok za izradu projekta za izvođenje izložbe: 15. mart 2018.
Rok za završetak izrade kompletne postavke izložbe spremne za transport i montažu: 25. april 2018.
Rok za kompletiranje i završetak montaže i svih ostalih neophodnih radova na realizaciji postavke: 18. maj 2018.
Otvaranje 16. Bijenala za medije i zvanice: 24 ‐ 25. maj 2018.
Zvanično zatvaranje 16. Bijenala i izložbe u paviljonu Crne Gore: 25. novembar 2018.
Demontaža i transport izložbene postavke u Crnu Goru: 15. decembar 2018.

17 Konkursna komisija - žiri

1. dr Sonja Radović Jelovac, d.i.a., kustos, Studio Synthesis, predsjednica žirija, Crna Gora
2. dr Dušan Vuksanović, d.i.a., komesar, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, član, Crna Gora
3. mr Dragana Čenić, d.i.a., Ministarstvo održivog razvoja i turizma, član, Crna Gora
4. dr Svetislav Popović, d.i.a., Arhitektonski fakultet, Univerzitet Crne Gore, član, Crna Gora
5. mr Petar Ćuković, istoričar umjetnosti, Fakultet vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran, član, Crna Gora
6. Ana Dana Beroš, d.i.a., samostalna arhitektica, član, Hrvatska
7. dr Elisa Cattaneo, d.i.a., Politecnico di Milano, član, Italija
8. mr Branko Pavić, grafičar, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član, Srbija
9. dr Mosè Ricci, d.i.a., Univerzitet Trento, DICAM – Odsjek za građevinarstvo, životnu sredinu i mašinsko inžinjerstvo, Italija

Izvjestioci rade u sastavu:
1. mr Sandra Lalić, d.i.a., koordinator, Crna Gora
2. Jovana Nikolić, d.i.a., Crna Gora
3. Milena Radulović, d.i.a., Crna Gora

18 Završne odredbe

Rezultati i obrazloženje odluke konkursne komisije biće objavljeni na internet stranici: http://www.mrt.gov.me