UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Pristupno predavanje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,
obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u zvanje docenta za užu naučnu oblast: Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika, na Departmanu za arhitekturu, u okviru raspisanog konkursa od 20. decembra 2017. godine.

Na osnovu člana 42. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

  • mr Dušan Stanisavljević, predsednik, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
  • dr Vladimir Mako, član, redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
  • arh. Ivan Rašković, član, vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,
  • mr Đorđe Odanović, član, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu – Departman likovnih umetnosti i
  • arh. Aleksandar Radojević, član, redovni profesor, u penziji, Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

Geometrija, estetika i simbolika kruga

Pristupno predavanje održaće kandidat dr Vladimir Parežanin, mast.inž.arh, dana 16. januara 2018. godine, u prostorijama Fakulteta, sala 254 (drugi sprat), sa početkom u 18.00 časova, u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

U  Beogradu, 08. januara 2018. godine

Predsednik  Komisije
mr Dušan Stanisavljević
vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu