UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Spomen ploča, Spomen područje Donja Gradina, Republika Srpska | Foto © Sava Navigo

Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina

Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske je na Portalu javnih nabavki BiH, raspisalo Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina. Rok za predaju radova na ovaj konkurs, koji je otvoren svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, je sreda, 24. januar 2018. godine, do 12 časova.

Prostor Spomen-područja Donja Gradina je jedno od stratišta sistema jasenovačkih logora koji su se prostirali u širem pojasu uz reku Savu. U okviru rešenja memorijalnog centra planira se realizacija sledećih objekata i sadržaja:
• Prilazni plato (trg)
• Maketa
• Muzej, administrativni i obrazovno-istraživački centar sa tehničkim blokom
• Plato (trg) za komemoracije i manifestacije
• Verski objekti Srba, Jevreja i Roma
• Spomenik žrtvama i spomenik nastradaloj deci

Svi konkursni radovi bez obzira da li se šalju lično ili poštom moraju stići na adresu ugovornog organa do 24. januara 2018. godine do 12.00 sati.

Radovi se mogu predati putem pošte ili lično. Radovi koji se predaju lično kod ugovornog organa, predaju se na adresi ugovornog organa: Ministarstvo prosvjete i kulture, Trg Republike Srpske br. 1, kancelarija br. 38, sprat II.

Nagrade:
Ukupni nagradni fond iznosi : 25.000,00 KM
Ukoliko pristigli radovi odgovaraju propozicijama, odnosno uslovima konkursa i zadovoljavaju programske uslove ugovorni organ može dodeliti nagradu, i izvršiti do dva otkupa radova u neto iznosu, prema sledećoj raspodeli:
• I NAGRADA u iznosu od 15.000,00 KM
• Dva otkupa po 5.000,00 KM


Povezani tekstovi:
Rezultati konkursa kompanije Stattwerk za idejno rešenje balkanskog eko-centra na Zelenom vencu
Rezultati konkursa: Arhitektonski konkurs za rekonstrukciju zgrade muzeja na arheološkom nalazištu Medijana
Konkurs: idejno rešenje Spomen-obeležja poginulim borcima jugoslovenske vojske u otadžbini i nevinim žrtvama II svjetskog rata sa područja Trebinja
Rezultati konkursa: Urbanističko-arhitektonski konkurs za Atletski centar Ljubljana
Urbanističko – arhitektonski konkurs za šire područje Hipodroma, GO Čukarica
Urbanističko-arhitektonski konkurs za deo Makiškog polja


Konkursna komisija:
1. prof. dr Radivoje Dinulović, dipl.inž.arh. – predsednik konkursne komisije (žirija);
2. prof. Ivan Rašković, dipl.inž.arh. – zamenik predsednika;
3. Episkop mr Jovan Ćulibrk – član;
4. Prof. mr Branko Pavić, akademski slikar – član;
5. prof. Vladimir Lojanica , dipl.inž.arh. – član;
6. doc. dr Dijana Simonović, dipl.inž.arh. – član;
7. doc. dr Goran Latinović, dipl. istoričar – član;
8. prof. dr Dragan Bulatović, istoričar umjetnosti – član; i
9. Marija Vilhelm Dejanović, dipl.inž.pejz.arh. – član.

Izvestioci:
1. Radojka Nožica, dipl.inž.arh. i
2. Vladimir Grabež, dipl.inž.arh.

Sekretar Konkursne komisije:
• Vesna Janković, dipl.pravnik

2017_Donja-Gradina_01

Foto © Spomen-područje Donja Gradina

Tendersku dokumentaciju, sa svim neophodnim informacijama i specifikacijama vezanim za konkurs, učesnici mogu podići:
• ličnim preuzimanjem u prostorijama Ministarstva prosvete i kulture RS, Trg Republike Srpske 1, u kancelariji broj 37, IV sprat, svakog radnog dana od 09 do 15 časova.
• putem preporučene pošiljke sa povratnicom
• putem elektronske pošte (e-pošta)

Učesnici konkurs mogu preuzeti, odnosno tenderska dokumentacija im se može poslati, ukoliko su priložili potvrdu o uplati u iznosu od 30,00 KM na račun Javnih prihoda Republike Srpske 562-099-00000556-87 NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka, svrha doznake – Uplata za tendersku dokumentaciju za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja Memorijalnog centra u Spomen-području Donja Gradina, vrsta prihoda 722511, budžetska organizacija 0813001, uz obavezno prilaganje dokaza da su istu platili.

Kada učesnici upute zahtev za dostavljanje tenderske dokumentacije, ugovorni organ otprema tendersku dokumentaciju odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema zahteva.

Svi zainteresovani kandidati imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju pre njenog otkupa. Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske će, na pismeni zahtev, omogućiti uvid u tendersku dokumentaciju na način za koji se opredeli kandidat (lično, preporučenom poštom ili elektronski). Uvid je moguće izvršiti u prostorijama Ministarstva prosvete i kulture, u kancelariji 37, IV sprat, svakog radnog dana od 09 do 15 časova ili dostavljanjem elektronskom poštom u zaštićenom nepromenjenom obliku. Uvid u tendersku dokumentaciju se ne smatra otkupom tenderske dokumentacije.

Donja Gradina: Tenderska dokumentacija i program konkursa

Kontakt osoba za preuzimanje, odnosno uvid u tendersku dokumentaciju je:
Vesna Janković (tel. +387 (0)51 338 461; e-mail: mp@mp.vladars.net)

Instrukcija za uplate iz inostranstva:
Name of Beneficiary: MINISTARSTVO FINANSIJA-JED.DEV.RN.TREZORA
Beneficiary’s address: TRG REPUBLIKE SRPSKE 1, BA-78000 BANJALUKA
Bank of Beneficiary: Unicredit Bank AD Banja Luka, Marije Bursac 7, BA-78000 Banjaluka
SWIFT: BLBABA22
Beneficiary’s acc. number: BA39 5517 9048 0118 3851