UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Publikacija: Spasoje Krunić: PROSTORNE METAFORE | Omot korica (prednja i zadnja strana)

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo monografiju našeg redovnog profesora u penziji: ”Spasoje Krunić: PROSTORNE METAFORE”, autora Ljubice Jelisavac – Katić, prof. Milana Lojanice i prof. Vladimira Maka (izdavači: Orion Art i Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet).

Monografija ”Spasoje Krunić: PROSTORNE METAFORE” ima za predmet život, profesionalni rad i delo profesora arhitekture u penziji Spasoja Krunića kao jedinog preostalog militantnog arhitekte kod nas, kako to ističe urednik A. Bobić u pogovoru. Studiozni traktat o delu Spasoja Krunića i pronicljivu analizu odnosa i presečnih tačaka njegovog života i rada izradila je Ljubice Jelisavac – Katić. Sveobuhvatnosti monografije doprinela je studija o Krunićevom delu estetičara arhitekture prof. Vladimira Maka, kao i esej akademika i profesora arhitekture u penziji Milana Lojanice o rukotvorenim skicama Spasoja Krunića. Vladimir Milenković je učinio umetnički izraz imanentnim ovoj monografiji.

Spasoje-Krunic-Monografija_odabrano-1-of-21

SK-Mono-02

SK-Mono-50

Publikacija: Spasoje Krunić: PROSTORNE METAFORE | Pogovor: Aleksandar Bobić

Iz pogovora:
Ovde neću govoriti samo o stvaralaštvu arhitekte Spasoja Krunića. Sklon sam više da govorim o njegovoj hrabrosti i borbenosti u istrajavanju pred pritiscima sveta u kome živimo. U to me sve više uveravaju njegove metafore, kako u arhitekturi tako i u javnom životu. Nije mi cilj da tumačim njegovo delo, a ponajmanje njegov život, niti mi je cilj da se bavim reprezentacijom koja, zapravo, ništa ne govori o prezentovanom. Namera mi je da sa stanovišta objektivne fenomenologije sagledam stvari i odnose među stvarima u njegovom životu i delovanju. […] namera mi je da iznesem i dokažem hipotezu da je Spasoje Krunić, životno i kao stvaralac, bio i ostao u nekoj vrsti sopstvene situacije, ostao veran idejama univerzalnosti i singularnosti, on bi to nazvao sabornosti, i da je jedini preostali, zašto to ne reći uprkos današnjem liberalizmu – militantni arhitekta kod nas.
Aleksandar Bobić

SK-Mono-07

SK-Mono-12

Publikacija: Spasoje Krunić: PROSTORNE METAFORE | Hronologija

Izvodi iz recenzija:
Ova knjiga nesumnjivo upućuje na tezu da na nivou konstitucije rada profesora Krunića, beskonačnost, memorija, materija, ljubav i razum pretpostavljaju simboličku figuru velikog pojma: arhitekture. […] Imajući u vidu visok kvalitet tekstova, izuzetnu sistematizaciju, obradu i pregled građe te složenost i sveobuhvatnost u pristupu obrade i prikaza kompleksnog i izuzetnog staralačkog opusa i doprinosa profesora Spasoja Krunića, ova knjiga spada u red retkih, vrednih i korisnih, ne samo za istraživače i teoretičare, već i za širu publiku u zemlji i inostranstvu. Tako se ova knjiga smešta u univerzalni temelj savremene arhitekture kako kod nas tako i u svetu.
arh. Milan Đurić, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta

Monografija izlaže trojstvo arhitekture, umetnosti i tehnike kroz period 1960–2017. godine, kada je završena. Jasno i dokumentovano, kako kroz građu tako i kroz tekstove, govori se o kontinuitetu postojanosti arhitekture koja od 70-ih godine nije urušena vremenom, događajima i promenama paradigmi u posmatranju arhitekture. […] Ono što ovu knjigu čini posebnom je kvalitet monografije da celinom prikaza pruži uvid u faze, nivoe i skrivene slojeve koji se nisu mogli videti u dosadašnjim radovima koji su obrađivali rad stvaraoca.
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta

Publikacija: Spasoje Krunić: PROSTORNE METAFORE | Odabrane stranice
NASLOV: Spasoje Krunić: PROSTORNE METAFORE
AUTORI: Ljubica Jelisavac – Katić, Milan Lojanica i Vladimir Mako
UMETNIČKI DIREKTOR: Vladimir Milenković
UREDNIK: Aleksandar Bobić
RECEZENTI: Milan Đurić i Aleksandru Vuja
DIZAJN: Milan Dragić
IZDAVAČI: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet i Orion Art
GODINA: 2017.
DIMENZIJE: 25x29cm
STRANICA: 376 strana (107 strana dvojezičnog (srpsko-engleskog) teksta i 242 strane teksta na srpskom jeziku) sa 450 slikovnih priloga (174 fotografije; 109 arhitekturalnih skica; 7 umetničkih crteža; 16 ilustracija; 95 tehničkih crteža; 35 3D vizuelizacija; 1 dijagram, 2 sheme; 11 narativa) i 2 fotografije na omotu knjige.
ISBN: 978-86-7924-182-5 (AF)
POVEZ: tvrd povez

Fotografije publikacije možete pogledati u visokoj rezoluciji u našem Flickr albumu ovde:
https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157687158687312