UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

Obaveštenje kandidatima

Prilikom sprovođenja procedure žalbi Komisiji za sprovođenje upisa Arhitektonskog fakulteta, na osnovu žalbi tri kandidata, otkrivena je greška u rangiranju kandidata od rednog broja prijave 359 do rednog broja prijave 367.

Nakon korigovanja greške, kandidati su rangirani prema svom uspehu na prijemnom ispitu što je dovelo do određenih pomeranja na preliminarnoj rang listi. Ta pomeranja možete pogledati na korigovanoj Preliminarnoj rang listi u prilogu ovog obaveštenja.

Korigovane preliminarne rang liste možete pruzeti ovde:

KORIGOVANA PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA OASA – OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA 2017/18 KORIGOVANA PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA IASA – INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA 2017/18 KORIGOVANI REZULTATI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA 2017.

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Preliminarnu rang listu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2017/2018. godini, Komisija za sprovođenje upisa Fakulteta je na osnovu Izveštaja podkomisije za pripremu testa od 03.07.2017. godine, izvršila detaljnu analizu žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija, u školskoj 2017/2018. godini i utvrdila sledeće:

PRIJEMNI ISPIT 2017: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa

Hashtag: #PrijemniispitAF2017