UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prijemni_AF_2017_01_thumb

Obaveštenje kandidatima (03.07.2017)

Prilikom sprovođenja procedure žalbi Komisiji za sprovođenje upisa Arhitektonskog fakulteta, na osnovu žalbi tri kandidata, otkrivena je greška u rangiranju kandidata od rednog broja prijave 359 do rednog broja prijave 367.

Nakon korigovanja greške, kandidati su rangirani prema svom uspehu na prijemnom ispitu što je dovelo do određenih pomeranja na preliminarnoj rang listi. Ta pomeranja možete pogledati u posebnoj vesti o korigovanim Preliminarnim rang listama.

Korigovane preliminarne rang liste možete pogledati ovde…

Obaveštavaju se kandidati koji su polagali prijemni ispit da su nakon pregledanja ispitnih testova formirane preliminarne rang liste i uspeh kandidata na Prijemnom ispitu 2017. godine.

Preliminarne rang liste možete pruzeti ovde:

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA OASA – OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA 2017/18 PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA IASA – INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE ARHITEKTURA 2017/18 PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA – AFIRMATIVNE GRUPE 2017/18 REZULTATI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA 2017.

Takođe prilažemo i potrebne informacije za sprovođenje Prijemnog ispita 2017. do upisa na fakultet:

PROCEDURA POSLE POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA 2017. UVID U RADOVE SA PRIJEMNOG ISPITA 2017.

Komisija za sprovođenje upisa


Hashtag: #PrijemniispitAF2017