UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Radionica sa ekspertima u okviru izrade master projekata na studijskom programu Integralni urbanizam – 2016/17

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica sa ekspertima

Radionica

Predmeti:
Kurs MASU M4.2. – Master teza 2016/17
Kurs MASU M4.3. – Master projekat 2016/17

Nastavnici:
dr Marija Maruna, vanredni profesor
dr Danijela Milovanović Rodić, docent
dr Ratka Čolić, docent

Na Arhitektonskom fakultetu je 14. juna 2017. godine u okviru predmeta Master projekat na studijskom programu Integralni urbanizam održana radionica studenata i mentora sa konsultantskim timom kojeg čine eksperti iz reprezentativnih institucija za prostorni razvoj u Srbiji i Grada Pančeva. Radionica je imala za cilj da studentima omogući proveru njihovih koncepata rešenja kroz komunikaciju sa ekspertima i uspostavi interdisciplinarni dijalog u okviru struke.

Master teza (MASU M.4.2) i Master projekat (MASU M.4.3) za školsku 2016/17 godinu se rade u saradnji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Gradom Pančevom. Tema ovogodišnjeg Master rada (Master teze i Master projekta) je Upravljanje javnom svojinom na lokalnom nivou. Zadatak studenata je da kroz kreiranje inovativnih integralnih urbanih projekata operacionalizuju instrumente upravljanja javnom svojinom na segment gradskog područja. Master projekti su kreirani kao odgovor na probleme i mogućnosti razvoja grada Pančeva istraženih u master tezi.

Nakon sažetog predstavljanja svojih koncepata projekata, studenti su od konsultanata dobili refleksiju u vidu konstruktivne kritike, komentara i saveta. Kao konsultanti, na radionici su učestvovali:

Anđelija Borzanović, Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj
Nataša Mitreski, Direkcije za izgradnju i uređenje Pančeva
Filip Perić, Privredni Savet Grada Pančeva i Regionalna razvojna agencija “Južni Banat”
Ružica Aranđelović Ilić, Stalna konferencija gradova i opština – SKGO
Vladimir Zafirović, Stalna konferencija gradova i opština – SKGO
Ljiljana Jovanović, Stalna konferencija gradova i opština – SKGO
Vuk Đurović, Centar za planiranje urbanog razvoja – CEP

2017_MASIU_M4-2_M4-3_Radionica-sa-ekspertima_02

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Radionica sa ekspertima

Proces izrade master teza je pratila serija predavanja eksperata:

Dejan Jovanović i Jelena Ankić, Agencija za imovinu grada Pančeva – 01. mart 2017. godine, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Nataša Mitreski i Olivera Dragaš, Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva – 09. mart 2017. godine, Gradska uprava Pančeva
Ružica Aranđelović Ilić, Milena Radomirović, Vladimir Zafirovic i Klara Danilović, Stalna konferencija gradova i opština – 16. mart 2017. godine, Stalna konferencija gradova i opština
Harald Müller, šef GIZ/AMBERO-ICON projekta „Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji“ – 29. mart 2017. godine, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu


Povezani tekstovi:
Održane izložba i prezentacija završnih radova studenata Master akademskih studija Integralni urbanizam u Pančevu
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2 – 2015/16
Publikacija: Instrumenti upravljanja integralnim urbanim razvojem na primeru grada Pančeva: katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2014/2015
Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat: Radionice 1 i 2


2017_MASIU_M4-2_M4-3_Radionica-sa-ekspertima_03

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Poseta Pančevu

Zahvaljujemo se gradu Pančevu na izuzetnoj podršci koju nam već drugu godinu pruža u razvoju nastavnog programa, kao i svim učesnicima u procesu izrade master radova na doprinosu edukaciji nove generacije profesionalaca.

Informacija o prezentaciji planske dokumentacije grada Pančeva studentima Arhitektonskog fakulteta objavljena je i na veb stranici Grada Pančeva. Više informacija na:
Održana prezentacija planske dokumentacije grada Pančeva studentima Arhitektonskog fakulteta

2017_MASIU_M4-2_M4-3_Radionica-sa-ekspertima_04

Kursevi MASU M4.2. – Master teza i MASU M4.3. – Master projekat | Poseta SKGO