UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Publikacija: Integralni urbani projekti za razvoj centra Kragujevca: katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2012/2013

201213_MASIU_Katalog-studentskih-radova_00

Katalog završnih radova prve generacije studenata master akademskih studija – Integralni urbanizam 2012/13 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, rađen u saradnji sa GIZ-AMBERO projektom “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” (Strengthening of local land management in Serbia), prikazuje trinaest završnih radova studenata master akademskih studija Integralni urbanizam vođenih od strane šest mentora, četiri nastavnika sa Departmana za urbanizam, četiri nastavnika sa drugih departmana Arhitektonskog fakulteta i devet stručnjaka članova konsultantskog tima.

Finalni studentski radovi su individualni integralni urbani projekti nastali razradom izabranih pojedinačih mera definisanih u “Strategiji integralnog urbanog razvoja centralne gradske zone Kragujevca”. Predstavljaju završnu fazu izrade master rada, pored master teze i radionice sa konsultantskim timom stručnjaka iz oblasti urbanizma, predstavnika najrelevantnijih institucija u Srbiji kao što su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije , JP “Urbanistički zavod Beograda”, Inženjerska komora Srbije, Direkcija za urbanizam Kragujevac i GIZ/AMBERO-ICON Beograd.

Radovi su predstavljeni u formi plakata, gde prvi plakat prikazuje master tezu, a ostali plakati vizuelni prikaz projektnih rešenja sa osvrtom na mogućnosti njihove implementacije. Projekti pokrivaju širok spektar tema od značaja za prostorni razvoj centralne gradske zone Kragujevca i deo su ukupnih integralnih mera definisanih Strategijom. Mogu se svrstati u sledeće osnovne teme i odgovarajuće podteme: Identitet grada (Promocija kulturnog nasleđa i Teritorijalni marketing), Javni prostori (Urbani dizajn, Prenamena, Kultura u javnom prostoru i Unapređenje kvaliteta priobalja), Infrastruktura (Urbana mobilnost), Socijalni, obrazovni, kulturni i sadržaji za slobodno vreme (Kultura, Mešovite namene i Obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita), Lokalni ekonomski razvoj (Unapređenje kulturno-turističke ponude i Povezivanje obrazovanja i privrede) i Umrežavanje i saradnja (Povezivanje sadržaja obrazovanja).

201213_MASIU_Katalog-studentskih-radova_01

Izvodi iz recenzija:

“Katalog studentskih radova predstavlja svedočanstvo o rezulatima edukacije na novoformiranom master kursu Integralni urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Treba istaći da je reč o značajnom momemntu u istoriji visokog obrazovanja u Srbiji: poseban dvogodišnji studijski program uvodi nove stručnjake u teorijska i praktična znanja kompleksne, interdisciplinarne oblasti urbanizma koja se prezentuju integralno, u saradnji sa stručnjacima iz različitih oblasti prakse kao i ekspertima iz inostranstva.”
dr Nada Lazarević Bajec, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

“Publikovanje ovog prikaza korisno je kako za stručnu i akademsku javnost, tako i za učesnike, pošto se tek na javnoj sceni proizvodi akademije potvrđuju ili osporavaju, “rade”, pa tako i unapređuju kroz interakciju sa relevantnim strukama i učesnicima procesa o kojima je reč.”
dr Zoran Nikezić, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

201213_MASIU_Katalog-studentskih-radova_10

201213_MASIU_Katalog-studentskih-radova_12

NASLOV: Integralni urbani projekti za razvoj centra Kragujevca: Katalog izložbe završnih radova generacije studenata 2012/2013
UREDNICI: dr Marija Marunadr Ratka Čolić
IZDAVAČ: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
RECEZENTI: dr Zoran Nikezić, dr Nada Lazarević Bajec
DIZAJN: dr Milica Milojević
GODINA: 2014.
JEZIK: srpski i engleski
DIMENZIJE: 22x33cm
STRANICA: 118
TIRAŽ: 300
ISBN: 978-86-7924-129-0
POVEZ: Mek povez

Publikaciju je podržala nemačka Savezna vlada kroz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, projekat „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”(Strengthening of local land management in Serbia).

AMBER i GIZ

1