UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-36070 i IASA-36080 – Stručna praksa: Podela uputa za praksu – doc. dr Miloš Gašić

Obaveštenje

Predmeti:
OASA-36070 Stručna praksa
IASA-36080 Stručna praksa

Obaveštavaju se studenti III godine Osnovnih i Integrisanih akademskih studija Arhitektura koji su se prijavili za Stručnu praksu na gradilištu kod doc. dr Miloša Gašića, da upute za praksu, sa objašnjenjem za izradu seminarskog rada, mogu da podignu u kabinetu 304 u ponedeljak, 05. juna 2017. godine u 13.00h.

Uput za praksu je dokument Arhitektonskog fakulteta kojim se student šalje na Stručnu praksu u odgovarajuće preduzeće, i čuva se do položenog ispita. Uput treba da bude overen od strane preduzeća u kojem je praksa obavljena, i predat zajedno sa seminarskim radom, povezan u jednu svesku.

Studenti koji nisu prijavili praksu mogu to naknadno učiniti u terminu za konsultacije.

Tokom juna termin za konsultacije ostaje sredom u 11.00h, kabinet 304.

doc. dr Miloš Gašić