UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izložba: MALE UTOPIJE – Italijanska arhitektura trećeg milenijuma između istorije, istraživanja i inovacije

Fondazione-MAST_Bologna_2013_Photo_Christian-Richters

Fondazione MAST, Bologna / Italy / 2013 | Photo © Christian Richters

IstitutoItalianodiCulturaBGD_Logo

Logo-BINA

U okviru 12. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA, koja se održava od 27. aprila do 25. maja, Italijanski institut za kulturu u Beogradu (Istituto Italiano di Cultura in Belgrado, Kneza Miloša 56, Beograd) predstavlja izložbu ”Male utopije – Italijanska arhitektura trećeg milenijuma između istorije, istraživanja i inovacije”. Izložba se održava od 11. do 25. maja 2017. godine, u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu, a biće svečano otvorena u četvrtak 11. maja 2017. godine u 18.00 časova.

Male utopije, izložba o “novoj” italijanskoj arhitekturi koju je priredio i realizovao Muzej Maxxi Arhitektura (MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo) na inicijativu Ministarstva spoljnih poslova Italije, obuhvata zdanja ili projekte deset savremenih italijanskih autora.

Cilj izložbe je da istakne ne samo sposobnost imaginacije smelih i atraktivnih arhitektonskih rešenja već i mogućnost da se od njih načini realan i nastanjiv prostor, a da pri tom zdanje ne izgubi integritet i lepotu.

Ova smotra u traganju za najboljom energijom u italijanskoj arhitekturi sledi tri paralelna pravca: autore, projekte i teme.

Najčešće prisutne teme na izložbi su recikliranje, shvaćeno kao ponovna upotreba/restrukturiranje/rekonstrukcija ili čak restauracija, i stanovanje u svojim raznim formama. Izložba obuhvata “kondominijume” nove (održive) koncepcije, individualne i eksperimentalne kuće, te predstavlja kratko ali značajno istraživanje o prostorima i životnom stilu “trećeg milenijuma”, ali ona takođe čuva i osećaj Italijana za “grad”.


Povezani tekstovi:
Tri BINA 2017 izložbe: programski segment IZMEĐU DVE BINE
XII Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) – DVORIŠTA IDEJA
Gradovi deljenja: kreativni podsticaj – otvoreni poziv za projekat Urbano čvorište 1
Ciklus italijanskih arheoloških filmova: Šetnja kroz italijansku kulturnu baštinu – Severna Italija
Predavanje: Rim i antički Mediteran: bezvremeni κάλλος – Piero Meogrosi (Piero Meogrossi)


2017_BINA_press_01

Izložba predstavlja dela deset italijanskih timova arhitekata. Ne uzimajući u obzir bilo kakve generacijske kriterijume, izbor se fokusira na najinovativnije prakse i na one koje bolje otelovljuju identitet italijanske arhitekture danas. Nasuprot pristupu orijentisanom ka utopiji iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka, dela koja mi predstavljamo često su projekti malog obima koji su povezani sa potrebama pojedinca, sa željom da se recikliraju postojeći građevinski objekti, kao i s ciljem da se redefinišu same paradigme arhitekture danas unutar jednog evropskog konteksta.

Novoosmišljeni radni prostori, turističke infrastrukture, kuće, muzeji, instalacije, privremeni ili prenosivi objekti posmatrani su sa nekonvencionalnog stanovišta, ako se uzme u obzir naša velelepna istorija i slavna tradicija arhitekture, pružajući nam tako dobar uvid u to kako će možda izgledati arhitektura XXI veka u Evropi. Od Umberta Rive do Đuzepine Graso Kanico, od Čina Zukija do početaka mladog tima, mnogi inovativni predlozi nalaze svoje mesto u ovoj žustroj i direktnoj izložbi.

Izložbu ”MALE UTOPIJE – Italijanska arhitektura trećeg milenijuma između istorije, istraživanja i inovacije”, otvoriće: Davide Skalmani, Italijanski institut za kulturu, direktor; Danica Jovović Prodanović, BINA i Pipo Čora, kustos izložbe, Maxxi muzej, Rim.

Izložba je otvorena: od čet. 11. maja 2017. do čet. 25. maja 2017.
Radno vreme: Od 12:00 do 17:00 časova
Organizuje: BINA
U saradnji sa: IIC Belgrado
Ulaz: Slobodan

Pippo-Ciorra

Pipo Čora (Pippo Ciorra), arhitekta, kritičar i profesor – kustos izložbe ”Male utopije”

Kustos izložbe ”Male utopije” je Pipo Čora (Pippo Ciorra), arhitekta, kritičar i profesor. Pipo Čora radi kao šef Villard d’Honnecourt programa doktorskih studija i kao profesor projektovanja i teorije na Fakultetu za arhitekturu i dizajn Univerziteta Kamerino u Askoli Pićenu. Sarađuje sa brojnim novinama i časopisima, autor je mnogih eseja, monografija, publikacija o gradu i o savremenoj italijanskoj arhitekturi. Bio je kustos i autor velikog broja izložbi u Italiji i inostranstvu. Od maja 2009. godine radi kao viši kustos u Muzeju MAXXI Arhitektura u Rimu, gde je priredio brojne izložbe, među kojima je i serija “Recycle”, “Energy”, “Erasmus” i “Food”.