UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Ivor-Samuels_01

Ivor Samuels – Radovi i publikacije

Čast nam je da Vas pozovemo na predavanje Ajvora Samjuelsa (Ivor Samuels) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u utorak, 09. maja 2017. godine u 11.15 časova u Amfiteatru fakulteta.

Predavanje ‘Typomorphology and urban design practice – a view from the UK and France’ će biti održano studentima prve godine osnovnih i integrisanih akademskih studija Arhitekture, u okviru predmeta Morfologija grada, kojim rukovodi prof. dr Vladan Đokić.


Povezani  tekstovi:
Predavanje: prof. dr Olga Vitale Samjuels (Olga Vitale Samuels)
Predavanje: ”Legendarni projekat – Arhitektura, gradovi i kapitalistička globalizacija” – prof. Lezli Skler (Leslie Sklair)
Tribina: Susret sa finskim arhitektima – Parviainen Arkkitehdit Oy Ltd
Predavanje: ”Prava arhitektura. Istražujući radove Džona Lautnera” – Jan-Ričard Kikert (Jan-Richard Kikkert)
Predavanje: ”Razmatrajući strategiju zasnovanu na činjenicama u urbanom kontekstu” – Henri Flečer (Henry Fletcher)


Ivor-Samuels

Ivor Samuels

Ivor Samuels, AA Dipl, MSc, MRTPI, Regd. Architect / Lecturer and Honorary Senior Research Fellow, School of Geography, Earth and Environmental Sciences University of Birmingham

Arhitekta i urbanista, školovao se na Arhitektonskoj asocijaciji (Architectural Association) u Londonu i na Univerzitetu u Edinburgu (Edinburgh University). Radio je kao predavač na Heriot Watt Universities u Edinburgu i School of Art u Glazgovu (1969-1979); i na Joint Centre for Urban Design, Oxford Brookes University (1980–2001). Bio je gostujući profesor na mnogim univerzitetima u Italiji – u Bariju, Milanu, Rimu, Turinu, Veneciji i Đenovi, kao i na California Polytechnic, San Luis Obispo (2006-2007).

Bio je vođa tima za Lothian Region Structure Plan, u cilju unapređenje okruženja i stanovanja, ispred Scottish Development Agency, GEAR project, Glasgow. Obavljao je brojne konsultantske poslove u Velikoj Britaniji (Londonski okružni savet, Komisija za arhitekturu i graditeljstvo i dr.) i u inostranstvu (Francuska, Španija, Kolumbija i Jugoslaviji – projekat UNDP-a Gornji Jadran).

Ivor-Samuels_02

Ivor Samuels – Radovi i publikacije

Vodio je pet ERASMUS intezivnih kurseva za studente sa pet evropskih univerziteta, vezanih za urbanu obnovu priobalja. European Social Fund je u 2015 finansirao njegova predavanja na kursu iz oblasti urbanističkog projektovanja na Cracow Technical University (CUT).

Član je strukovnih udruženja: Royal Town Planning Institute and Registered Architect; Academy of Urbanism (od 2009); Urban Morphology research Group Birmingham University (od 2003); Oxford Brookes University (od 2001); kao i član saveta the International Seminar on Urban Form (ISUF), gde vodi Task Force zadužen za povezivanje istraživanja i prakse (od 2013).

Autor je brojnih monografija i članaka u naučnim i stručnim časopisima, posebno Urban Morphology. Jedan je od autora engleskog izdanja knjige Philippe Panerai, Jean Castex & Jean-Charles Depaule URBAN FORMS – THE DEATH AND LIFE OF THE URBAN BLOCK, english edition and additional material by Ivor Samuels (Elsevier & Architectural Press, 2005).