UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izveštaj sa radionice: DANUrB projekat – Strategije održivog razvoja za Podunavlje, (06-10.03.2017, Krems)

2017_DANUrB_Krems_01

Interreg_DANUrB_logo

DANUrB projekat – Strategije održivog razvoja za Podunavlje
DANUrB projekat – Izveštaj sa radionice iz Kremsa na Dunavu, u Austriji, 06-10.03.2017.
Evropski INTERREG projekat radi na inovativnim kulturnim i turističkim konceptima za Podunavlje

Istraživači i studenti Arhitektonskog fakulteta iz Beograda su 06-10. marta 2017. godine učestvovali na radionici u Kremsu na Dunavu u okviru DANUrB projekta INTERREG Danube međudržavne saradnje.

Oko 100 predstavnika iz Bugarske, Rumunije, Hrvatske, Srbije, Slovačke, Mađarske i Austrije se početkom marta okupilo na Dunavskom univerzitetu u Kremsu na Dunavu da razmotri nove ideje u vezi kulturnog i turističkog predela Podunavlja. Glavni podsticaj učesnicima bili su obilasci obližnje Vahau doline kao kulturnog predela pod zaštitom UNESKO-a i njenih brojnih atrakcija.


Povezani  tekstovi:
Projekt: DANUrB – DANube Urban Brand / Dunav kao urbani brend
Erasmus+ projekat KLABS: Radionica i debata na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2016.
Prezentacija projekta, radionica, okrugli sto i inicijalni radni sastanak: Learning Economies
Međunarodna radionica: Pametni i kreativni gradovi za društvo zasnovano na znanju


2017_DANUrB_Krems_02

2017_DANUrB_Krems_04

2017_DANUrB_Krems_03

Dunavski univerzitet u Kremsu je bio prvo odredište istraživačkog kampa u okviru DANUrB projekta. Organizatori su kroz radionicu radili na dva cilja:

• Prvi cilj je bio da se tokom više radionica utvrde prvi konkretni elementi okvira istraživanja i prvi obrisi zajedničke DANUrB strategije . U skladu sa tim, u središtu pažnje su bili razgovori oko kulturnih mogućnosti, prostorne analize i naučnih metoda.

• Drugi cilj je bila analiza prirodnog i kulturnog predela Vahau doline. Ekskurzije železnicom, autobusom i skelom omogućile su istraživanje predela. Zahvaljujući svom nivou rezvoja i turističkoj privlačnosti, Vahau je važan primer za razvoj buduće strategije Podunavlja.

Dalja obaveštenja: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb i www.facebook.com/DANubeUrbanBrand

2017_DANUrB_Krems_05

2017_DANUrB_Krems_06

1