UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Izložba: “Prostor: crtež i slika” – 60 godina zbirke radova Kabineta za Likovne forme Arhitektonskog fakulteta

Nepoznati autor – Studija volumena u prostoru, tempera, sredina 1970-ih

Izložba
Prostor: crtež i slika
60 godina zbirke radova Kabineta za Likovne forme Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Galerija Aula
decembar 2016. – februar 2017.

Autori izložbe:
prof. mr Branko Pavić, prof. mr Dragan Jelenković, van. prof. mr Milorad Mladenović, van. prof. dr Mariela Cvetić i dr. Ivan Šuletić, asistent.

Izložba Prostor: crtež i slika proizvod je procesa selektovanja velike Zbirke likovnih radova koji pripadaju Kabinetu za Likovne forme i Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ova Zbirka se danas sastoji od oko 6000 – 7000 studentskih radova i manjeg broja radova nastavnika proizvedenih u okviru dugogodišnje i veoma raznovrsne nastave iz oblasti likovnih umetnosti na Arhitektonskom fakultetu. Proslava 170 godina nastave arhitekture na Beogradskom univerzitetu iskorišćena je kao povod nastavnicima iz ove oblasti da se Zbirka konačno dosledno uredi i prikaže javnosti. U toku prolećnog semestra školske 2015/16. započet proces selektovanja i arhiviranja Zbirke završen je izložbom kao jednim od mogućih uvida u Zbirku i kao model prezentacije procesa arhiviranja.

2016_Prostor-Crtez-i-Slika_01

Stefan Tasić – crtež aule Fakulteta, tuš i četkica, 2004.

Tokom decenija nastave permanentno je, i na kraju svake školske godine, izdvajan i prikupljan određen broj kvalitetnih studentskih radova uz trud da se ostvari što šira zastupljenost svih koji su u njoj učestvovali, kao i što širi pregled karaktera aktuelne nastave. Ovim postupcima omogućeno je da Kabinet za Likovne forme i Arhitektonski fakultet danas poseduju Zbirku radova likovnih umetnosti staru gotovo 60 godina objedinjenu savremenim primerima studenata arhitekture u oblasti likovnog rada. Takva Zbirka je ovom izložbom prikazana u svojoj ukupnosti i tematskoj raznovrsnosti. Izložba Prostor: crtež i slika koncipirana je kao jedan mogući metodološki uvid u obim Zbirke. Izabrani metod odnosi se na pokušaj da se prikaže što širi uvid u obim likovnih istraživanja u nastavi arhitekture.


Povezani tekstovi:
Arhitektonski fakultet je proslavio jubilej „170 godina visokoškolske nastave u oblasti arhitekture“ u Srbiji
Izložba i okrugli sto: Koliko snage imam ja, koliko sna… Afirmacija kreativnih praksi
Konkurs: Koliko snage imam ja, koliko sna… Afirmacija kreativnih praksi
Jubilej: 170 godina visokoškolskog obrazovanja u oblasti arhitekture


2016_Prostor-Crtez-i-Slika_02

Rastko Vasović – Koloristička studija postavke u prostoru sale 301, tempera i kolaž, kraj 1990-ih

2016_Prostor-Crtez-i-Slika_03

Čas crtanja, CZKD Beograd, 1995. | Foto © Branko Pavić

Poseban segment ove izložbe odnosi se na raznovrsne aktivnosti koje proizilaze iz matične nastave na predmetima likovnih umetnosti i tim segmentom se pokazuju značajne mogućnosti integracije likovnih umetnosti i arhitekture u budućnosti. Doprinos ove izložbe ne odnosi se samo na uvid u kvalitet nastave iz oblasti likovnih umetnosti na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu već i na doprinos istraživanju istorije ideja važnih za istoriju visokoškolskog obrazovanja u Srbiji u oblasti likovnih umetnosti.

Dobrodošli!

Sve izložene panele sa izložbe “Prostor: crtež i slika” u auli na Arhitektonskom fakultetu možete pogledati ovde:
https://www.flickr.com/gp/arhitektonski_fakultet_beograd/Q33QL6


Nazivi predmeta iz oblasti likovnih umetnosti, od 1839. do danas

 • Hudežestvo načertanija oko 1839, Atanasije Nikolić
 • Čertanije, Fridrih Makmiler
 • Geometrijsko crtanje, Mihailo Petković
 • Pripravno crtanje, Mihailo Petković
 • Pripremno crtanje po pregledu / slobodoručno precrtavanje – Petar Ranosović
 • Ornamentsko crtanje slobodoručno, ali po modelima od gipsa – Petar Ranosović
 • Crtanje ornamentsko po gipsanom modelu, ukinuto nakon 1945.
 • Crtanje figura po gipsanom modelu, ukinuto nakon 1945.
 • Crtanje pripremno po gipsanom modelu, ukinuto nakon 1945.
 • Akvarelisanje Po gipsanom modelu, ukinuto nakon 1945.
 • Aktno crtanje 1934. / 1941.
 • Slobodno crtanje i Akvarelisanje
 • Slobodno crtanje
 • Akvarelisanje
 • Osnovi grafike i slikarstva – predmet kojim je zamenjeno akvarelisanje – Pivo Karamatijević
 • Likovno obrazovanje I i II (LO I: istraživanja teorije forme + LO II: istraživanje teorije boje)
 • Likovno obrazovanje – objedinjena istraživanja LO I i LO II
 • Likovne forme – pojedinačni obavezni semestralni predmeti iz oblasti likovnih umetnosti: Likovni elementi (Modul Prostor i oblik) + 3D Vizuelna istraživanja + Likovno prikazivanje u arhitekturi (Modul Likovne forme) + Boja i likovni koncept (Modul Likovne forme)

Učešće nastavnika likovnih umetnosti

Učešće nastavnika likovnih umetnosti na različitim umetničkim predmetima od interesa za studije arhitekture van standardne nastave iz oblasti likovnih umetnosti na Osnovnim akademskim studijama (nakon reforme nastave na Arhitektonskom fakultetu 2005. godine):

Doktorske akademske studije Arhitekture:

Master i Integrisane akademske studije Arhitekture:

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura:

Osnovne i Integrisane akademske studije – Izborni predmeti:

 • Projekat mobilnih umetničkih rezidencija + Arhitektura i tekstil + Sećanje grada + Kustosiranje – van. prof. mr Milorad Mladenović

Osnovne i Integrisane akademske studije – Studijska celina: Uvod u arhitekturu i umetnost

2016_Prostor-Crtez-i-Slika_sala_301_02_opt

Nastavnici iz oblasti likovnih umetnosti

Nastavnici iz oblasti likovnih umetnosti (i godine rada u nastavi arhitekture):

 1. Atanasije Nikolić, rektor, 1839. godine;
 2. ”Učitelji crtanja, stranci…” (citat B.N.);
 3. Fridrih Makmiler;
 4. Mihajlo Petković – geometrijsko crtanje, pripravno crtanje;
 5. Đorđe Milovanović – slikar, Visoka Škola, od 1875. (Tehnički fakultet ) do 1898. godine – ”tek na Visokoj školi i to od 1875, zapaža se kao učitelj crtanja na Tehničkom fakultetu slikar Đorđe Milovanović” (citat B.N.);
 6. Petar Ranosović – slikar na novoosnovanom arhitektonskom odseku, od 1898. godine – pripremno crtanje, ornamentsko crtanje;
 7. Miho Marinković – akademski slikar, ornamentsko crtanje, od 1919.- 1934. godine;
 8. Borivoje Radenković – ”učitelj veština”, crtanje figura, 1919-1941. godine;
 9. Andreja Papkov – arhitekta, “u međuvremenu predaje do izbora Hakmana 1934/35.”;
 10. Konstantin Hakman – akademski slikar;
 11. Svetislav Strala – slikar, “učitelj veština” od 1941. godine;
 12. Prvoslav Karamatijević – slikar, 1947. – 1963. godine;
 13. Grigorije Samojlov – arhitekta;
 14. Branko Krstić – arhitekta;
 15. Milivoj Grujić – akademski slikar, 1956.- 1995. godine;
 16. Đorđe Ilić – akademski slikar, 1955. – 1984. godine;
 17. Dušan Ljubojević – akademski slikar, 1956. – 1994. godine;
 18. Velizar Mihić – akademski slikar;
 19. Fedor Soretić – akademski slikar, 1961. – 1992. godine;
 20. Vladan Ljubinković – akademski slikar, 1979. – 2016. godine;
 21. Branko Pavić – akademski grafičar, 1990. – ;
 22. Dragan Jelenković – akademski slikar, 1993. – ;
 23. Milorad Mladenović – akademski slikar i arhitekta, 1996. – ;
 24. Mariela Cvetić – akademski slikar, 1996. – ;
 25. Ivana Kličković – akademski slikar, 2009. – 2012. godine;
 26. Ivan Šuletić – akademski slikar, 2015. – .