UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje: Urban development and planning in Vienna – Recent strategies and projects – Prof. dr Tomas Dilinger (Thomas Dillinger)

Thomas-Dillinger

Prof. dr Tomas Dilinger | © Raum4Refugees

Predavanje:
Urban development and planning in Vienna – Recent strategies and projects
Prof. dr Tomas Dilinger (Thomas Dillinger) sa Tehničkog Univerziteta u Beču
22. novembar 2016. u 13h,
Geografski fakultet, Studentski trg 3/III, Beograd

Geografski fakultet i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu pozivaju studente master i doktorskih studija na predavanje “Urban development and planning in Vienna – Recent strategies and projects” Prof. dr Tomasa Dilingera (Thomas Dillinger) sa Fakulteta za planiranje i arhitekturu Tehničkog univerziteta u Beču (Faculty of Planning and Architecture, Vienna University of Technology) u utorak, 22. novembra 2016. godine u 13h, u prostorijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Povezani tekstovi:
‘Konferencija: Novi modeli upravljanja javnom imovinom – KC REX
Međunarodna konferencija: Urbano planiranje – ICUP2016 (ažurirano)
Radionica za mlade planere 2016 (Young Planners Workshop 2016)
Predavanje Harald Milera: SAVREMENE TENDENCIJE U POLITICI URBANOG RAZVOJA EU


Tomas Dilinger (Thomas Dillinger) je studirao prostorno planiranje na Tehničkom univerzitetu u Beču. Doktorirao je 2003. godine radom iz oblasti endogenog regionalnog razvoja. Od 1993-2005. godine bio je predavač i istraživač na Institutu za urbani dizajn i planiranje, a od 2005. godine je na čelu Centra za regionalno planiranje i razvoj Fakulteta arhitekture i prostornog planiranja Tehničkog univerziteta u Beču.

On je predavač i istraživač u oblastima instrumenata za planiranje u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, regionalno planiranje i planiranje izvan granica, i endogeni razvoj. Radio je kao gostujući profesor u Sofiji, Novom Sadu, Prištini i Tirani. Organizovao je nekoliko zajedničkih studijskih projekata na polju urbanog i regionalnog istraživanja na univerzitetima u Albaniji, Americi, Bosni i Hercegovini, Češkoj republici, Nemačkoj, Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Omanu, Poljskoj, Rumuniji, Slovačkoj republici i Sloveniji. On je nacionalni koordinator CEEPUS mreža urbanih inovacija.

Nedavno je učestvovao u izradi okvirnog regionalnog plana za oblast severno od Beča. U ovom pilot projektu naručenom od strane vlade Donje Austrije razrađen je i testiran novi pristup participativnog planiranja. U prošlosti je takođe učestvovao u izradi Generalnog regionalnog plana za okruženje Bratislave.

Od 2010-2013. bio je na čelu studijske komisije za prostorno planiranje Tehničkog univerziteta u Beču. Od 2013. godine je prodekan za nastavu na Fakultetu za prostorno planiranje Tehničkog univerziteta u Beču. Takođe je nacionalni predstavnik Austrije u Asocijaciji evropskih škola za planiranje (AESOP).