UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Nagrade_RR_2016

Zvanični raspis konkursa: http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

ULUPUDS – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao Osnivač, i
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Urbanistički zavod Beograda
AD Potisje Kanjiža – član grupe TONDACH
Inženjerska komora Srbije
Radio-televizija Srbije, kao Suosnivači,

OBJAVLJUJU JAVNI POZIV
K O N K U R S
Za dodelu NAGRADE RANKO RADOVIĆ 2016

NAGRADA je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičkoteorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

ODBOR za dodelu Nagrade Ranko Radović čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:
• mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS
Pavle Vasev, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
• dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
• doc. dr Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – FTN u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
• prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
• prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
• dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Na osnovu PRAVILNIKA o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovani su članovi tri žirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodeljuje za:

 1. KRITIČKO-TEORIJSKE TEKSTOVE O ARHITEKTURI objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
 2. REALIZOVANO ARHITEKTONSKO DELO dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade;
 3. TELEVIZIJSKE EMISIJE, IZLOŽBE ili MULTIMEDIJALNE PREZENTACIJE realizovane u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovne organizacije, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs je raspisan u skladu sa PRAVILNIKOM Nagrade Ranko Radović i počinje da teče od četvrtka, 01.09.2016. godine a završava se 14.10.2016. godine.

Žiri Nagrade Ranko Radović 2016:

KATEGORIJA 1
prof. dr Mina Petrović
sociolog (predsednik)
prof. dr Jelena Atanacković Jeličić
dipl. inž. arh.
dr Irena Šentevska
dipl. inž. arh.
dr Marina Pavlović
dipl. inž. arh.
Vladimir Mitrović
istoričar umetnosti
KATEGORIJA 2
dr Igor Marić
dipl. inž. arh. (predsednik)
doc. dr Igor Maraš
dipl. inž. arh.
Nebojša Minjević
dipl. inž. arh.
Vanja Miletić
dipl. inž. arh.
Đorđe Bajilo
dipl. inž. arh.
KATEGORIJA 3
prof. dr Stanko Crnobrnja
televizijski i filmski reditelj (predsednik)
doc. dr Romana Bošković
dipl. inž. arh.
Ana Mihailović
dipl. inž. arh.
Zoran L Pantelić
dipl. inž. arh.
Dragana Ćosić
novinar

Način dostavljanja KONKURSNIH RADOVA:

KATEGORIJA 1

 • originalni materijal (dostaviti 3 primerka za Žiri i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu, 3 primerka knjige će biti vraćena autorima),
 • CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (u rezoluciiji za štampu).

KATEGORIJA 2

 • fotografije i crteže na plakatu 40 x 100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti sa http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
 • CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (dostaviti 5 primeraka za svakog člana žirija).

KATEGORIJA 3

 • fotografije, ilustracije, crteže na plakatu 40×100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti sa http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
 • materijal na CD ili DVD (dostaviti 5 primeraka za svakog člana žirija) i ličnu fotografiju.

Nagrada se dodeljuje 21. decembra 2016. godine i sastoji se od: Plakete • Povelje • Novčanog iznosa.

Prijavljivanje:
Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na veb adresi: http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:
Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS,
adresa: Terazije 26/II, 11000 Beograd, Srbija, Poštanski fah 87, PAK 106806, tel: 2688-721, e-mail: ulupuds@beotel.net,
admin@ulupuds.org.rs, sa naznakom ZA NAGRADU RANKO RADOVIĆ 2016.

Krajnji rok za prijem radova je 14.10.2016. godine. Troškove slanja radova snosi sam autor.

Izložba:
Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodele Nagrade 21. decembra 2016. godine. Tokom maja 2017. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Katalog:
Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnost da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

 

RR_Konkurs14_logo_o