UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Procedura upisa u prvu godinu studija 2016/17 Arhitektonskog fakulteta: PRVI DAN UPISA

Prijemni_2016_ilustracija_thumb_01

Obaveštenje za kandidate

Prilikom prozivke za popunjavanje budžetskih mesta, u utorak, 12.07.2016. godine, ostalo je nepopunjeno pet mesta na Integrisanim akademskim studijama. Ova mesta ćemo prozivati u terminu od 14 časova, u amfiteatru, nakon čega nastavljamo prozivanje za popunu 24 mesta na samofinansiranju na Integrisanim akademskim studijama.

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita

Procedura upisa na Arhitektonski fakultet, na prvu godinu Osnovnih i Integrisanih akademskih studija Arhitektura za školsku 2016/17 godinu – PONEDELJAK, 11. JUL 2016. GODINE

Na kraju prvog dana upisa, u 20.00 časova, upisano je 143 studenata na Osnovne akademske studije Arhitektura (OASA) 2016/17, u statusu budžetskog studenta i 9 studenata na Integrisane akademske studije Arhitektura (IASA) 2016/17, u statusu budžetskog studenta.

Ostalo je slobodno 17 mesta na budžetu OASA i 31 mesto na budžetu IASA.

Upis se nastavlja u UTORAK, 12. JULA 2016. GODINE u 10.00 časova.

Mole se svi kandidati da dođu pola sata pre predviđenog termina za upis kako bi na vreme popunili svoju dokumentaciju i time omogućili nesmetano odvijanje upisa.

Dinamika upisa 2016

UTORAK, 12. JUL 2016. GODINE – DRUGI DAN UPISA

U 10.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune budžetskih mesta na oba studijska programa. Prozivanje počinje od prvog NEUPISANOG kandidata pa do kandidata koji su se rangirali do 200. ranga. Ukoliko se ni tada ne popuni kvota za budžetske studente, prozivanje će se nastaviti do popune kvote u 14 sati.

U 14.00 sati, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, prozivanje za kandidate koji su stekli pravo na upis, do popune kvote za samofinansirajuće studente na Integrisanim akademskim studijama (24 mesta).

Ukoliko se upis za ove kandidate ne završi do 18.00 sati, procedura se nastavlja u SREDU, 13. JULA 2016. GODINE.