UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Letnja škole arhitekture i šumarstva na Goču
SKOČ NA GOČ
15-27. avgust 2016.
Nastavna baza „Goč“, Goč

Arhitektonski i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu pozivaju vas na letnju školu SKOČ NA GOČ, koja će se održati u najšumovitijem delu ove planine. SKOČ NA GOČ će se baviti istraživanjem prirode u kontekstu nauke, umetnosti i arhitekture kroz preispitivanje značaja pozicije i uticaja čoveka na prirodni ambijent.

Letnja škola SKOČ NA GOČ 2016. je koncipirana kao niz radionica koje će sprovesti nastavnici Arhitektonskog i Šumarskog fakulteta iz Beograda, uz prateći ciklus gostujućih predavanja i diskusija. Tematski okvir školskih radionica istražuje i prezentuje povezanosti disciplina arhitekture i šumarstva na više različitih nivoa – između ostalih kroz ekologiju, kreativno zanatstvo, umetnost i reprezentaciju, i drugo. Kroz kreativan, individualni ili zajednički rad učesnici radionica odgovaraju na pitanja:

• šta je potrebno da bi prirodni ambijent postao atraktivna i pristupačna sredina u okolnostima neophodnog očuvanja njegovog diverziteta i kulturnog identiteta prostora;
• kroz koje i kakve materijale i funkcionalne zahteve (arhitektonske i/ili umetničke intervencije) se mogu afirmisati (i/ili aktivirati) proirodni prostori;
• na koje načine i/ili kroz koje forme je moguće podstaći percepciju i doživljaj prostora prirodnog ambijenta uz očuvanje istih kao posebno značajne kulturne/prirodne baštine;
• da li su zaštita i razvoj suprotstavljene ili paralelne strategije.

Letnja škola je namenjena studentima osnovnih i master studija Univerziteta u Beogradu. Učešće u letnjoj školi vrednuje se sa 2 ESPB. Studentima Arhitektonskog fakulteta učešće u letnjoj školi biće priznato kroz predmete radionica u školskoj 2016/17.

Letnja škola SKOČ NA GOČ 2016. obuhvatiće 7 radionica. Struktura letnje škole podrazumeva da učesnici (studenti) biraju po jednu radionicu iz svake grupe i samostalno ili u grupi, već prema afinitetu radioničara, uspostavljaju korelaciju dve radionice radeći na jednom zadatku.

Letnja škola SKOČ NA GOČ održaće se u periodu 15-27. avgust 2016. godine u Nastavnoj bazi „Goč“. Cena je 25 200, 00 RSD. Plaćanje je moguće izvršiti u celosti ili na 3 jednake rate.

Prijavite se!

Prijave za letnju školu su otvorene od 01-20. juna 2016. godine.
Zainteresovani studenti se mogu prijaviti na e-mail adresu skocnagoc@arh.bg.ac.rs.

Spisak radionica


SkocNaGoc_Papirne_livade

ARHITEKTONSKI FAKULTET

1

PAPIRNE LIVADE
Prof. mr Branko Pavić

Istraživanje prirodnog ambijenta Goča odabirom, crtanjem i mapiranjem određenih mesta za prikupljanje biljnih i zemljišnih uzoraka, njihovom strukturnom i estetskom analizom i njihovom primenom u postupku ručne izrade papira (papirne livade) kao završnog rezultata forenzičko-umetničkog istraživanja. Upoznavanje i primena procesa japanske izrade papira od biljaka.

SkocNaGoc_Geometrija_u_prirodi

ŠUMARSKI FAKULTET

1

GEOMETRIJA U PRIRODI
Doc. dr Biljana Jović

Radionica pruža mogućnost za razvoj i izražavanje kreativnih sklonosti kroz ispitivanje geometrije, forme, kompozicije i vizuelenih komunikacija. Izrada Platonovih tela uz multimedijalnu podršku – projekcija DVD “Geometrijska edukacija primenom principa i alata 3D animacije”. Od izrađenih tela razvijaju se kompozicije koje bi se postavljale u pejzaž kao privremene instalacije. Upotreba materijala iz prirode.

SkocNaGoc_Most_ili_ceka

ARHITEKTONSKI FAKULTET

2

MOST ILI ČEKA
Doc. dr Đorđe Stojanović

Relizacija prototipskog modela mosta ili čeke kroz aktivno učešće studenata u svim fazama projekta i realizacije od konceptualizacije, preko razrade rešenja, izrade izvođačkog projekta, predmera i predračuna građevinskih radova, izrade dinamičkog plana, nadzora građevinskih radova, primena tehnika konstrukcije i realizacije, i konačno njegove upotrebe.Realizacija ovakvog vida učenja je uslovljena uspostavljanjem novih i bliskih odnosa između aktera u građevinskoj industriji i obrazovnih institucija u našoj sredini.

SkocNaGoc_Vremenska_modulacija_pejzaza

ŠUMARSKI FAKULTET

2

VREMENSKA MODULACIJA PEJZAŽA
Doc. mr Milena Putnik

Tema umetničke radionice koja bi se realizovala u okviru letnje škole je vremenska modulacija pejzaža, pri čemu je vreme uzeto u punom rasponu značenja – i kao atmosferske prilike, i kao ritmovi dana, i kao protok vremena kroz koji se odvijaju promene u pejzažu. Naglasak istraživanja je na odnosu prirodnih procesa i čovekovih uticaja, gde bi primere interakcije ovih elemenata u neposrednoj okolini polaznici analizirali i tumačili sa različitih aspekata, a zatim i transponovali u umetničku formu kratkotrajnih intervencija u pejzažu, koje bi bile zabeležene i posredovane crtežom, fotografijom ili audio/video formatom. Neki od ciljeva radionice jesu jačanje ekološke svesti polaznika, koje bi trebalo da usledi iz shvatanja ‘neprirodnosti prirode’, tj sveobuhvatnih razmera čovekovog uticaja na okolinu; i traženje alternativnih pristupa kroz analogije sa prirodnim procesima.

SkocNaGoc_Zeleni_zid

ARHITEKTONSKI FAKULTET

3

ZELENI ZID
Doc. mr Budimir Sudimac

Ispitivanje potencijala i mogućnosti izrada vertikalnih drvenih sistema koji imaju generisanu vegetacionu strukturu. Strukturne karakteristike i arhitektonski detalji su osnov radionice.

SkocNaGoc_Istorijski_kontekst

ŠUMARSKI FAKULTET

3

ISTORIJSKI KONTEKST
As. mast. inž. Branko Kanjevac

Upoznavanje sa kulturno istorijskim nasleđem lokacije na kojoj se letnja škola odvija. Sa posebnim osvrtom vezanim za knjigu legata u Rektoratu – legat Kraljice Natalije beogradskom Univerzitetu.

SkocNaGoc_Oseti_prirodu_4x3

Trag, Rob Mulholand | Vestige by Rob Mulholland – David Marshall Lodge – Scotland

ARHITEKTONSKI FAKULTET

4

OSETI PRIRODU
Doc. dr Ana Nikezić

Ispitivanje načina na koji prirodni ambijent Goča kroz minimalne intervencije može biti eksponiran, prepoznat. Ispituje se veza čoveka i prirode kroz senzualizaciju ambijenta, odnosno kroz prepoznavanje, beleženje, merenje i delovanja na njene aspekte i karakteristike (iskustvo biti u prirodi, tekstura prirode, refleksije, miris, ukus, mikrolokacijski uslovi, otisak prirode, biljne vrste, svetlost, senka, oblici i boje prirode).