UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNI-LOGO-grey

UN-Habitat-LOGO

Arhitektonski fakultet u Beogradu je postao partner u okviru UNI.UN-Habitat mreže koja omogućava saradnju među univerzitetima na globalnom nivou, UN-Habitata i lokalnih zajednica u cilju održivog razvoja ljudskih naselja, pospešujući sinergiju između akademije i prakse za unapređenje kvaliteta življenja u gradovima.

UNI.UN-Habitat mreža predstavlja UN-Habitat partnerstvo sa univerzitetima na globalnom nivou u cilju ostvarivanja globalnih ciljeva održivog razvoja i instrument je saradnje između UN-Habitata i institucija visokog obrazovanja omogućavajući razmenu i kooperaciju među univerzitetima na globalnom nivou.

Takođe, ova mreža promoviše saradnju između univerziteta i gradova/lokalnih samouprava, sa ciljem da se univerziteti aktivno uključe u rešavanje realnih problema u lokalnim zajednicama na način kreiranja snažnih partnerstava i kolaborativnog učenja za izgradnju kapaciteta među partnerima za upravljanje promenama u ljudskim naseljima.

UNI.UN-Habitat mreža promoviše i fasilitira diseminaciju edukativnih i istraživačkih produkata njenih članica i angažuje nastavnike, istraživače i studente u različitim aktivnostima. Partnerstvo ovog tipa je otvoreno za različite nivoe akademskog obrazovanja sa misijom da se kreira nova generacija urbanih lidera, menadžera, istraživača i stručnjaka.

UNI.UN-HABITAT mreža dejstvuje kao katalizator i fasilitator navedenih partnerstava.

UNI.UN-HABITAT PARTNERI se obavezuju da će promovisati održivi razvoj gradova u svetlu UN Globalnih ciljeva održivog razvoja, naročito cilja br. 11: „Stvoriti inkluzivne, rezilistentne, bezbedne gradove“.

Odlukom dekana Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Vladana Đokića, imenovan je zastupnik (svojevrstan ambasador) Fakulteta pri UNI.UN-Habitat mreži, dr Tatjana Mrđenović, na čiju je inicijativu naš fakultet postao partner, 25. januara 2016. godine.

UN-Habitat UNI mreža se sastoji od niza segmenata između kojih se izdvajaju:

  • Tematske laboratorije/Tematic Hubs koje se organizuju između univerziteta partnera istrživajući različite tematike u skladu sa prioritetima UN-Habitata: Neformalni urbanizam, Klimatske promene, Urbana regeneracija, Bezbedniji gradovi, Dostupnost gradovima, Upravljanje gradovima, Rodna ravnopravnost, Urbana forma;
  • Kreiranje Habitat UNI biblioteke kao resursa za diseminaciju znanja i iskustava kreiranih u okviru mreže;
  • Dijalog za Habitat III agendu, u okviru kojeg se istraživači mogu angažovati kroz Nacionalne delegacije i Kampuse;
  • Globalna predavanja na temu ljudskih naselja u formi video zapisa, itd.

Više informacija na: http://uni.unhabitat.org/university-partners/

UN-Habitat-logo_PARK