UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Jelena Mitrović, dipl. inž. arh.

24/12/2015

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije, pod naslovom: “Nestajanje arhitekture između pozicije i projekcije arhitekte”, Jelena Mitrović, dipl. inž. arh, dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: “Nestajanje arhitekture između pozicije i projekcije arhitekte” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: “Nestajanje arhitekture između pozicije i projekcije arhitekte”