UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
2015_RankoRadovic_Konkurs

Konkurs

ULUPUDS – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao Osnivač, i Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, AD Potisje Kanjiža – član grupe TONDACH, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao Suosnivači – objavljuju

Javni poziv – konkurs

za dodelu Nagrade Ranko Radović

koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:
mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS
Pavle Vasev, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
doc. dr Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
mr Maja Skovran, slikar – Radio-televizija Srbije
dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovao je članove tri žirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodeljuju za:

  • kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
  • realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade;
  • televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovne organizacije, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović i počinje da teče od utorka, 01.09.2015. godine a završava se 15.10.2015. godine.

Žiri Nagrade

KATEGORIJA (1)
prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, dipl. inž. arh.
prof. dr Mina Petrović, sociolog
dr Irena Šentevska, dipl. inž. arh.
dr Marina Pavlović, dipl. inž. arh.
Vladimir Mitrović, istoričar umetnosti

KATEGORIJA (2)
doc. dr Igor Maraš, dipl. inž. arh.
dr Igor Marić dipl. inž. arh.
Nebojša Minjević, dipl. inž. arh.
Vanja Miletić, dipl. inž. arh.
Đorđe Bajilo, dipl. inž. arh.

KATEGORIJA(3)
prof. dr Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj
doc. dr Romana Bošković, dipl. inž. arh.
Ana Mihailović, dipl. inž. arh.
Zoran L Pantelić, dipl. inž. arh.
Dragana Ćosić, novinar

Način dostavljanja konkursnih radova

KATEGORIJA (1) dostaviti:
– originalni materijal (dostaviti 3 primerka za Žiri i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu, 3 primerka knjige će biti vraćena autorima),
– CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (u rezoluciji za štampu).

KATEGORIJA (2) dostaviti:
– fotografije i crteže na plakatu 40 x 100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti sa http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
– CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (dostaviti 5 primerka za svakog člana žirija).

KATEGORIJA (3) dostaviti:
– fotografije, ilustracije, crteže na plakatu 40 x 100 cm (vertikalno), kaširano na karton-peni 5mm. Plakat će se koristiti za žiriranje i zajedničku izložbu svih prispelih radova. Uputstvo za formiranje plakata i template možete preuzeti sa http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm
– materijal na CD ili DVD (dostaviti 5 primeraka za svakog člana žirija) i ličnu fotografiju

Nagrada

Nagrada se dodeljuje 21. decembra 2015. godine i sastoji od:

  • Plakete
  • Povelje
  • Novčanog iznosa

Prijavljivanje

Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na web adresi:
http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:
Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS
Terazije 26/II
11103 Beograd 4, Srbija
Poštanski fah 87, PAK 106806
Telefon:
011/2688-721
E-mail:
ulupuds@beotel.net
admin@ulupuds.org.rs
sa naznakom Za Nagradu Ranko Radović 2015.

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2015. godine.
Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.

Izložba i katalog

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodele Nagrade 21. decembra 2015. godine. Tokom maja 2016. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnost da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

RR_Konkurs14_logo_o