UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Letnja škola za mlade istraživače: Integralni pristup unapređenju postojećih stanova

2015_Beograd
COST_SmartEnergyRegions_o

Letnja škola za mlade istraživače /
INTEGRALNI PRISTUP UNAPREĐENJU POSTOJEĆIH STANOVA

Letnja škola za mlade istraživače „Integralni pristup unapređenju postojećih stanova“ održana je od 20-23. aprila 2015. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je bio lokalni organizator. Područje istraživanja bilo je područje Beograda, konkretno susedstvo na Novom Beogradu – Blok 21. Prof. dr Aleksandra Krstić-Furundžić i prof. dr Aleksandra Đukić bile su organizatori u ime Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Saradnici u organizaciji letnje škole bili su: Milica Vujošević, Tijana Vojnović Ćalić i Branislav Antonić, studenti doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu.

Letnja škola je organizovana kao deo evropskog istraživačkog projekta COST Akcije TU1104 “Smart Energy Regions”. Glavni cilj letnje škole je da ponudi priliku da se sagleda kako osavremenjavanje susedstava može doprineti energetskom i ambijentalnom unapređenju regije u različitom kontekstu, kao i da omogući saradnju svih učesnika iz različitih delova Evrope.

Rezultati letnje škole prikazani su na skupu eminentnih stručnjaka – članova COST Akcije TU1104 “Smart Energy Regions”, koji je održan 23-24. aprila 2015. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija o letnjoj školi:
INTEGRALNI PRISTUP UNAPREĐENJU POSTOJEĆIH STANOVA

0