УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Историја модерне

Предмет:
ОАСА-12020 – Историја модерне архитектуре и урбанизма
ИАСА-12020 – Историја модерне архитектуре и урбанизма

Испит из предмета Историја модерне архитектуре и урбанизма у првом јунском испитном року полаже се предајом рада, одштампаном на листу А3 формата. Термин и место одржавања испита: понедељак, 15. јун 2015, 10.00h, амфитеатар АФ. Није обавезно да се испитни рад преда лично.

Према статуту АФ, студенти који нису полагали неки од колоквијума могу да их надокнаде у првом испитном року, предајом колоквијума у термину испита.

  • Студенти који буду користили право да надокнаде полагање колоквијума, немају право да полажу испит у првом испитном року, односно да предају семестрални рад. Ово питање регулисано је статутом АФ, чл. 90, ст. (3).
  • Списак студената који имају могућност да полажу накнадне колоквијуме биће објављен на табли код кабинета 234, у четвртак, 11. јун 2015.
  • Уколико у јунском испитном року студент не преда семестрални рад или не освоји довољан број бодова за позитивну оцену (на колоквијумима и раду укупно 51 бод), у свим осталим испитним роковима полаже писмени испит-тест. Градиво за полагање испита у наредним испитним роковима 2014-2015 су предавања из пролећног семестра 2014-2015: (http://elearning.amres.ac.rs). Упутство о полагању испита у наредним роковима биће накнадно објављено.

Информације о процесу RIBA акредитације:
Студенти ОАСА, заједно са испитним радом, предају и по два примерка формулара записника о полагању испита из предмета Историја модерне архитектуре и урбанизма, са уписаним именом и презименом и бројем индекса. Формулар је објављен на страници предмета на сајту Архитектонског факултета и на страници предмета на Академској мрежи Србије.

Потребно је да студенти ОАСА формирају елаборат за предмет Историја модерне архитектуре и урбанизма, који треба да садржи одштампан курикулум предмета, први и други колоквијум, и семестрални рад, односно писмени испит-тест. Када студентима буду враћени формулари записника о положеном испиту, њих такође треба приложити у елаборат.

Датум враћања записника о положеном испиту биће накнадно саопштен. Датум увида у комплетиране елаборате, биће накнадно саопштен.

Из Кабинета