UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-12020 i IASA-12020 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: Junski ispitni rok

Obaveštenje

Studijska celina:
Istorija moderne

Predmet:
OASA-12020 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma
IASA-12020 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Ispit iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u prvom junskom ispitnom roku polaže se predajom rada, odštampanom na listu A3 formata. Termin i mesto održavanja ispita: ponedeljak, 15. jun 2015, 10.00h, amfiteatar AF. Nije obavezno da se ispitni rad preda lično.

Prema statutu AF, studenti koji nisu polagali neki od kolokvijuma mogu da ih nadoknade u prvom ispitnom roku, predajom kolokvijuma u terminu ispita.

  • Studenti koji budu koristili pravo da nadoknade polaganje kolokvijuma, nemaju pravo da polažu ispit u prvom ispitnom roku, odnosno da predaju semestralni rad. Ovo pitanje regulisano je statutom AF, čl. 90, st. (3).
  • Spisak studenata koji imaju mogućnost da polažu naknadne kolokvijume biće objavljen na tabli kod kabineta 234, u četvrtak, 11. jun 2015.
  • Ukoliko u junskom ispitnom roku student ne preda semestralni rad ili ne osvoji dovoljan broj bodova za pozitivnu ocenu (na kolokvijumima i radu ukupno 51 bod), u svim ostalim ispitnim rokovima polaže pismeni ispit-test. Gradivo za polaganje ispita u narednim ispitnim rokovima 2014-2015 su predavanja iz prolećnog semestra 2014-2015: (http://elearning.amres.ac.rs). Uputstvo o polaganju ispita u narednim rokovima biće naknadno objavljeno.

Informacije o procesu RIBA akreditacije:
Studenti OASA, zajedno sa ispitnim radom, predaju i po dva primerka formulara zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma, sa upisanim imenom i prezimenom i brojem indeksa. Formular je objavljen na stranici predmeta na sajtu Arhitektonskog fakulteta i na stranici predmeta na Akademskoj mreži Srbije.

Potrebno je da studenti OASA formiraju elaborat za predmet Istorija moderne arhitekture i urbanizma, koji treba da sadrži odštampan kurikulum predmeta, prvi i drugi kolokvijum, i semestralni rad, odnosno pismeni ispit-test. Kada studentima budu vraćeni formulari zapisnika o položenom ispitu, njih takođe treba priložiti u elaborat.

Datum vraćanja zapisnika o položenom ispitu biće naknadno saopšten. Datum uvida u kompletirane elaborate, biće naknadno saopšten.

Iz Kabineta