UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

oikonet_Logo_o

OIKONET – Globalna multidisciplinarna mreža za istraživanje i učenje o stanovanju

Lifelong Learning Programme / ERASMUS NETWORK Projekat 2013-2016

OIKOnet / OIKODOMOS Mreža ima za cilj stvaranje online platforme za saradnju u nastavi o savremenom stanovanju iz ugla multidisciplinarnosti i globalne perspektive obuhvatajući višestruke dimenzije koje utiču na formu stanovanja u savremenim društvima: arhitektonske, urbane, okruženja, ekonomske, kulturne i društvene.

OIKOnet partneri su univerziteti, istraživačke organizacije, lokalne uprave, profesionalci i društvene organizacije iz Evrope i van nje. Interakcija različitih zainteresovanih strana i disciplina pruža nova viđenja savremenog stanovanja i pomaže stvaranju veza između akademskog i socio-ekonomskog miljea, istraživanja i učenja i između EU obrazovnog prostora i ostalih univerziteta širom sveta.

Učesnici projekta su: Aalborg University (Danska), Grad Bratislava (Slovačka), Brandenburg University of Technology (Nemačka), Bialystok University (Poljska), Chalmers University of Technology (Švedska), Eötvös Loránd University (Mađarska), Polytechnic University Valencia (Španija), University of Chile (Čile), UN HABITAT, Institute for Housing and Urban Development Studies (Erazmus Univerzitet, Holandija), Lisbon University Institute (Portugalija), KU Lueven (Belgija), La Salle Architecture Engineering School (Španija), Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Srbija) i mnogi drugi.

Više informacija o učesnicima i aktivnostima ovog projekta možete pronaći na oficijelnoj stranici http://oikonet.org/

Koordinator projekta na Arhitektonskom fakultetu je doc. dr Mirjana Devetaković Radojević.