UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
2015_OhridSS_o

Letnja škola arhitekture i dizajna:

Univerzitet Američki koledž Skoplje | Škola arhitekture i dizajna
Internacionalna letnja škola arhitekture i dizajna
Ohrid, Republika Makedonija
28. jun – 05. jul 2015.

Tema

BIHEVIOROLOGIJA NA OHRIDU

Ideja radionice Behaviorology in Ohrid je da ispita i razmotri mogućnosti, da razume ponašanja različitih elemenata i istraži koncept arhitektonske biheviorologije koji bi za rezultat imao studiju Ohrida iz drugačije perspektive, novo tumačenje, iz ugla biheviorologije, radi sticanja novih saznanja.

Glavni predavači:

Yoshiharu Tsukamoto & Momoyo Kaijima, Atelier Bow-Wow, Tokio, Japan

Dodatni predavači:

Vinko Penezić i Krešimir Rogina, Penezić & Rogina architects, Zagreb, Hrvatska

Ko može da se prijavi?

Studenti koji su završili šesti semestar studija arhitekture ili dizajna.

Prijavljivanje:

Uz popunjeni formular prijave, kandidati treba da dostave A4 portfolio (maksimum 5 strana) + biografiju (sa fotografijom) u .PDF fomatu na e-mail adresu: ohridss@uacs.edu.mk

Portfolio treba da je dizajniran i formatizovan za pregledanje u digitalnom formatu, tj. na ekranima. Maksimalna veličina fajla je 3MB.

Krajnji rok za predaju prijava je 25. maj 2015. godine. Odabrani kandidati biće obavešteni pre 31. maja 2015. godine, putem e-maila.

Sertifikat će biti dodeljen po završetku letnje škole, kao i 2 ESPB boda. Imajte na umu da je broj mesta ograničen!

Kotizacija:

Kotizacija za letnju školu je 200 evra po učesniku. Kotizacija obuhvata radionice, smeštaj , obroke i prevoz Skoplje – Ohrid – Skoplje. Učesnici treba da donesu svoj laptop računar.

Kontakt:

Za sva druga pitanja vezana za letnju školu, kontakt adresa je: ohridss@uacs.edu.mk

Veb strane:
www.uacs.edu.mk/ohridss
www.facebook.com/ohridss
http://ohrid-architecture-ss.tumblr.com/

Prijavite se!