UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Studio AUTORI: Dijana Novaković, Maja Trbović, Aleksandra Nikitin, Dušan Nenadović ❘ Objekti C i D, Mokrin, Srbija, 2014
RR_Konkurs14_logo_o

Nagrada 

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS kao osnivač, Arhitektonski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, kao suosnivači ustanovili su od 2006. godine Međunarodnu Nagradu Ranko Radović.

Od 2008. godine u status suosnivača nagrade ušli su Urbanistički zavod Beograda i Potisje Kanjiža AD, od 2009. godine status suosnivača nagrade dobila je Inženjerska komora Srbije a od 2014. godine status suosnivača nagrade dobila je Radio televizija Srbije.

Pokrovitelji Nagrade su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu.

Nagrada se dodeljuje za:
1. kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
2. realizovano arhitektonsko delo dovršeno u istom periodu;
3. televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u istom periodu.

Nagrada koja nosi ime arhitekte Ranka Radovića osnovana je sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo i samim tim ustanovljava kriterijume za njeno vrednovanje u Srbiji i na međunarodnom nivou, što podrazumeva uključivanje Republika bivše Jugoslavije i zemalja iz sveta sa kojima je Ranko Radović sarađivao ili u kojima je radio.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovnih organizacija, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja.

Konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović je trajao od 01. septembra do 15. oktobra 2014. godine.
Na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović u kategoriji kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi prijavilo se 16 kandidata, u kategoriji realizovano arhitektonsko delo prijavilo se 16 kandidata, u kategoriji televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije prijavilo se 15 kandidata.

Svečana dodela Nagrade Ranko Radović održana je u ponedeljak, 22. decembra 2014. godine u 13.00h u Maloj sali Zadužbine Ilije M. Kolarca, Studentski trg 5, Beograd.

Na dan dodele Nagrade u Muzičkoj galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca otvorena je izložba na kojoj su prezentovani svi učesnici konkursa. Izložba će trajati do 25. decembra 2014. godine.

Tokom aprila (maja) 2015. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Žiri Nagrade po kategorijama

Kategorija (1)
1. prof. dr Ljiljana Blagojević, dipl. inž. arh. (predsednica)
2. prof. dr Milena Dragićević Šešić, kulturološkinja
3. prof. dr Dubravka Stojanović, istoričarka

Kategorija (2)
1. prof. dr Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti (predsednica)
2. prof. dr Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, producent i scenarista, teoretičar, predavač i publicista
3. prof. dr Tatjana Dadić Dinulović, teoretičarka umetnosti i medija

Kategorija (3)
1. Vlada Slavica, dipl. inž. arh. (predsednik)
2. prof. Goran Vojvodić, dipl. inž. arh.
3. prof. Mihailo Timotijević, dipl. inž. arh.

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović 2014

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:
mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS
Stevan Žutić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
doc. dr. Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
mr Maja Skovran, slikarka – Radio-televizija Srbije
dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

Sekretar Nagrade Ranko Radović 2014:
Konstantin T. Petrović, ist.um. – ULUPUDS

Nagrada u kategoriji kritičko-teorijskih tekstova o arhitekturi

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji kritičko teorijski tekstovi o arhitekturi, urbanizmu i gradu doneo je Odluku da se nagrada za 2014. godinu ne dodeli.

Nagrada u kategoriji realizovano arhitektonsko delo

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji realizovano arhitektonsko delo doneo je Odluku da nagradu za realizovano arhitektonsko delo dodeli:
Studiu AUTORI, Dijani Novaković , d.i.a., Maji Trbović, d.i.a., Aleksandri Nikitin, d.i.a., Dušanu Nenadoviću, d.i.a. za Objekte C i D, Mokrin, Srbija, 2014.

Izvod iz teksta Studija Autori:
Objekti C i D, su direktno vezani za predviđene kulturne i kreativne aktivnosti seminara i radionica koje čine suštinu postojanja čitavog kompleksa. Ovi objekti stoje jedan naspram drugome po dubini imanja i zauzimaju pozicije uklonjenih ekonomskih objekata nekadašnjeg poljoprivrednog seoskog domaćinstva. Samim tim oni su prostorno, funkcionalno i likovno orijentisani na središnji prostor imanja i stoje u veoma jakoj uzajamnoj vezi.

Ovaj kvalitet nasleđen od originalnih objekata imanja konsekventno je upotrebljen u prostorno-funkcionalnoj i likovnoj organizaciji za novu namenu. Objekti C i D, iako dve različite građevinske jedinice, zamišljeni su kao jedinstvena funkcionalna celina koja se sastoji od prostora za druženje i interakciju u vidu kantine u objektu C i radnih prostora u vidu radionice, seminarske učionice, biblioteke i ambijentom za sastanke u objektu D.

Posebnu prostornu celinu čini platforma u nastavku objekta D koja čini dvoetažni radni prostor na otvorenom.

01-autori-d-v_thumb_o
23-autori-d-v_o
Studio AUTORI: Dijana Novaković, Maja Trbović, Aleksandra Nikitin, Dušan Nenadović ❘ Objekti C i D, Mokrin, Srbija, 2014

Nagrada u kategoriji televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije

Žiri za dodelu Nagrade Ranko Radović, u kategoriji televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije je doneo Odluku da nagradu za televizijske emisije, izložbe, multimedijalne prezentacije dodeli:
mr Ivanu Mangovu, d.a. za arhitekturu i dizajn izložbe Osvežavanje memorije, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, 06. novembar 2013. – 01. mart 2014.

Izvod iz teksta Mr Ivana Mangova:
Dizajn izložbene postavke baziran je na radikalnim arhitektonskim zahvatima uz značajno oslanjanje na savremenu tehnologiju. U skladu sa potrebom uvođenja nove dinamike u postojeće galerije i stvaranja izmenjenih vizura, korišćenjem pregradnih zidova i paravana povećan je broj sala i osmišljen niz zasebnih ambijentalnih celina.

Prostor je u potpunosti zamračen, a zidovi obojeni u crno, čime je akcenat stavljen na kolorističko bogatstvo izloženih ornamenata i prateće eksponate. Svaka ambijentalna celina imala je zasebno ozvučenje i originalnu muziku u skladu sa njenim karakterom. Upotrebom ekrana i projektora u nekoliko tematski različitih segmenata izložbe, srednjovekovni materijal oživljen je kroz nove medije.

Istovremeno, u izlozima muzeja, na osam ekrana velikih dimenzija, prikazivan je deo video radova. Audio-vizuelnu komponentu izložbe čine digitalne animacije ornamenata, projekcije figura svetitelja u prirodnoj veličini, film o procesu nastanka freske i savremeni video rad inspirisan ornamentom.

Muziku za izložbu komponovali su Goran Trajkoski, Dorijan Jovanović, Zoran Jerković i Marko Nastić. Video animacije izradili su Vukan Ćirić, Dušan Zjalić i Nataša Teofilović. Autor keramičkih zidnih instalacija je Aleksandar Vac, dok je produkcija PSFS kao prateći materijal pripremila interaktivne razglednice sa motivima ornamenata. Autor grafičkih rešenja je Isidora Nikolić, a dizajner kataloga Zoran Đorđević.

Osvezavanje-memorije_postavka_01-o
Osvezavanje-memorije_postavka_17-o
mr Ivan Mangov ❘ izložba Osvežavanje memorije, Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, 06. novembar 2013. – 01. mart 2014.