UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izdavanje diploma

Obaveštenje za sve studente Master akademskih studija – generacija 2012/2013.

Studenti koji su odbranili master projekat podnose Studentskoj službi od 22. jula do 8. avgusta i od 1. do 31. oktobra 2014:

  • indeks,
  • 1 zahtev za izdavanje master diplome (može se nabaviti u knjižari AF‐a),
  • potvrdu  iz  biblioteke o razduživanju,
  • dokaz o uplati  5.000  dinara na račun Fakulteta  br. 840‐1436666‐34 sa pozivom na br. 51 700000 (sa svrhom uplate „izdavanje diplome”) i
  • CD sa master  projektom u elektronskoj formi, (pripremljen u .pdf formatu 150 dpi).

U skladu sa Odlukom Saveta fakulteta o cenovniku usluga za studente Arhitektonskog fakulteta, broj 01-2416/2-5 od 23.12.2011 i Odlukom Univerziteta u Beogradu o iznosu naknade za usluge koje pruža Univerzitet u Beogradu i uputstvom broj 02-452/1 od 26.03.2014. godine student kome se izdaje diploma višeg stepena (mastera) u obavezi je da u gore navedenim terminima, pre preuzimanja iste, podnese istovremeno i zahtev za izdavanje diplome osnovnih studija.