UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
kabinet-301_upis_THUMB

Deo teksta iz dokumenta

Informacije za polaganje Prijemnog ispita 2014:

INFO ZA POLAGANJE I NAČIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA 2014

NAČIN POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ….

 • Maksimalan broj poena na testu je 60. Svi zadaci ne moraju da nose isti broj poena;
 • Broj poena po zadacima označen je na tekstu zadataka;
 • Kandidat rešava zadatke u svesci. Na osnovu ponuđenih odgovora, kandidat zaokružuje jedan od ponuđenih odgovora u obrascu za odgovore pod brojem koji odgovara broju tog zadatka;
 • Za svaki zadatak ponuđeno je više odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Tačan odgovor donosi pun broj poena predviđen za taj
  zadatak. Netačan odgovor donosi nula poena;
 • Kandidat zaokružuje isključivo samo jedan od ponuđenih odgovora.
 • Nezaokruživanje nijednog odgovora, zaokruživanje dva ili više odgovora, kao i precrtavanje jednog ili više odgovora, ili bilokakav drugi način označavanja odgovora osim zaokruživanja samo jednog odgovora, donosi nula poena po zadatku;
 • Kandidati moraju obrasce za odgovore popunjavati vrlo pažljivo. Na obrascu za odgovore nije dozvoljeno nikakvo brisanje niti ispravljanje već zaokruženih odgovora;
 • Od trenutka podele zadataka nije dozvoljen nikakav razgovor između kandidata. Ukoliko kandidati razgovaraju međusobno ili se koriste nedozvoljenim sredstvima, biće udaljeni sa ispita i diskvalifikovani;
 • Kandidatima je zabranjen razgovor sa dežurnima, te se pozivanje na usmeno dobijena uputstva neće uvažiti. Sva neophodna objašnjenja saopštavaju članovi Komisije pre početka prijemnog ispita;
 • Na ispitu je zabranjeno korišćenje bilo kakvih dodatnih pomagala (džepni računar, mobilni telefon, slušalice, ceduljice i slično), držanje na stolu hrane, pića i slično;
 • Predaja rada pre završetka vremena za izradu testa je moguća najranije jedan sat posle početka ispita i najkasnije petnaest minuta pre završetka ispita. Nakon tog vremena nije dozvoljeno napuštanje sale, niti ranija predaja završenog testa.
 • Kandidati moraju sačekati kraj ispita na svojim mestima, bez ustajanja i razgovora, bez obzira na to da li su predali svoj obrazac za odgovore;
 • Napuštanje sale je moguće isključivo uz obaveznu predaju popunjenog obrasca za odgovore. Dežurnom na izlazu se pokazuje potpisana potvrda o prijavi. Tek posle toga može se napustiti sala. Povratak u salu nije dozvoljen pre završetka ispita;
 • Kada kandidat smatra da je završio sa ispitom, poziva dežurnog dizanjem ruke i na svom mestu čeka da ga dežurni pozove da preda rad. Dežurni uzima obrazac za odgovore od kandidata i potpisuje potvrdu o prijavi;
 • Potpisanu potvrdu o prijavi kandidati moraju pažljivo sačuvati, jer je ona dokaz da je zadatak predat;
 • Obaveštenja o početku ispita, proteklom vremenu i vremenu kada može da se otpočne sa napuštanjem ispita objavljuje dežurni;
 • Nepoštovanje nekog od navedenih pravila povlači za sobom diskvalifikaciju kandidata bez obzira na prethodno osvojene poene.
 • U zgradi fakulteta, pušenje je strogo zabranjeno.

KANDIDAT KOJI JE ZBOG NEDISCIPLINE ILI NEPOŠTOVANJA PROCEDURE UDALJEN SA POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA, GUBI PRAVO NA RANGIRANJE RADI UPISA.

Sva sporna pitanja u vreme održavanja prijemnog ispita rešava Komisija za sprovođenje upisa.

Roditeljima kandidata, odnosno trećim licima, nije dozvoljen:
– ulaz u objekat u kome se polaže prijemni ispit, za vreme trajanja aktivnosti u vezi sa organizacijom i sprovođenjem ispita,
– podnošenje žalbe u ime kandidata,
– uvid u radove kandidata.

….