UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Predmeti:
Kurs 18. – Studio projekat 3 – urbanizam
Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza
Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Saobraćaj u gradu
Kurs M8.1. – Izborni predmet 1 – Menadžment urbane infrastrukture

Mole se studenti Osnovnih i Master studija da dođu po ZAPISNIKE, u kabinet 241, od 12-14 časova, iz sledećih predmeta:

– Kurs 18. – Studio projekat 3 – urbanizam ( 5. semestar osnovnih akademskih studija)
– Kurs 19. – Studio projekat 4 – sinteza (6. semestar osnovnih akademskih studija)
– Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Saobraćaj u gradu (5. semestar osnovnih akademskih studija)
– Kurs M8.1. – Izborni predmet 1 – Menadžment urbane infrastrukture (1. semestar master akademskih studija)

Ponovno polaganje prvog kolokvijuma iz predmeta Kurs 11.2. – Urbane funkcije (4. semstar osnovnih akademskih studija) obaviće se u petak 26.06.2014, sa pocetkom u 14 časova, u sali 218.

Drugi kolokvijum (prvi deo seminarskog rada) iz predmeta Kurs 11.2. – Urbane funkcije (4. semestar osnovnih akademskih studija) predaje se nezavisno od ispita i moguće je predati u sledeca dva ispitna roka: 27.06.2014 u 14 časova i 07.07. 2014. u 11 časova u kabinetu 241.