УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 – Изборни модул Date: 05/12/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Саобраћај у граду

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Понедељак, 12:00-14:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Биће накнадно објављен.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Биће накнадно објављен.

НАСТАВНИК:
мр Рајко Корица, редовни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Данило Фурунџић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 241

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Истакнуто у обавештењу на кабинету 241.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218741

ЕМАИЛ:
danilo.furundzic@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Основни циљ предмета је упознавање студената са аспектима пројектовања и планирања развоја урбане структуре и постизања виших нивоа квалитета живота у градским срединама у складу са савременим принципима саобраћаја. Основна знања која ће студенти стећи радом на предмету, а која им повећавају компетенцију у решавању проблема везаних за проблематику саобраћаја у градским срединама су:

  • Разумевање кључних савремених и дисциплинарних питања везаних за проблематику саобраћаја у градским срединама
  • Упознавање са процесом планирања и програмирања саобраћаја у граду
  • Разумевање методологије саобраћаја у граду
  • Анализирање и евалуација стратегија, планова и пројеката окренутих унапређивању и развоју саобраћаја.

Студент стиче практична знања о принципима и мерама урбанистичког планирања и пројектовања саобраћаја у граду у складу са савременим захтевима мобилности људи и одрживог саобраћаја.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Сагледавање стања саобраћајне инфраструктуре, карактеристика и параметара који је одређују (природни и створени), са посебаним освртом на немоторизовани и јавни градски саобраћај. Праћење процеса и квалитета решења саобраћаја у граду. Утицај претходног начина планирања, грађења и финансирања на инфраструктуру, односно саобраћајну мрежу и њен развој у градовима. Анализа нових друштвених токова који подразумевају и обнову и реконструкцију саобраћајне инфраструктуре (транзиција, глобализација, власнички односи, Европска унија, утицаји на животну средину). Интегралне урбане политике и секторске политике везане за бољу организацију саобраћаја (менаџмент мобилности, јавни градски саобраћај, паркинг менаџмент, коришћење алтернативних возила и горива, безбедност на путевима, укључивање особа са посебним потребама, итд).

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе који подразумевају укљученост студената у предавања и рад на вежбама, аналитички приступ проблемима у саобраћају, индивидуални и групни пројекти, као и истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер