УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 18 - Студио пројекат 3 - урбанизам Date: 18/10/2013 Кључне речи:

Модул 18 – Студио пројекат 3 – урбанизам

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:

МОДУЛ 18 – Студио пројекат 3 – урбанизам: Курс 18. – Студио пројекат 3 – урбанизам

ГОДИНА СТУДИЈА:

III година – 5. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 12 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Биће накнадно објављени.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Биће накнадно објављени.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Биће накнадно објављени.

НАСТАВНИЦИ:
мр Петар Арсић, редовни професор
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор
др Миодраг Ралевић, редовни професор
др Александра Ђукић, ванредни професор
мр Рајко Корица, редовни професор
aрх. Зоран Ђукановић, доцент
мр Ксенија Лаловић, доцент
мр Јелена Живковић, доцент
мр Урош Радосављевић, доцент
мр Бисерка Митровић, доцент

БРОЈ КАБИНЕТА:

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОНСУЛТАЦИЈА:

ТЕЛЕФОН:

ЕМАИЛ:

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Увођење студената у практичну примену теоретски апсолвираних знања из области урбанистичког планирања и пројектовања, кроз симулацију планерско-пројектантског процеса у коме је примаран урбанистички аспект задатка.
Стицање знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката урбанистичког планирања и пројектовања (мултифункционалне) локације.
Оспособљавање за истраживање могућности унапређења урбане структуре и идентификацију циљева и ефеката развоја.
Савладавање метода и техника процеса урбанистичког пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Тежишно:
У: Разумевање структуре грађене средине и фактора урбаних промена и развојних процеса, знања о основним урбаним функцијама и активностима, знања о принципима обликовања и уређења (јавних) градских простора, (модули Увод у урбанизам, Урбана структура и функције)
Остало:
А: принципи и вештине пројектовања архитектонских мултифункционалних објеката (модули Увод у пројектовање, Организација простора)
АИ: принципи и вештине идејног пројектовања сложенијих конструктивних склопова (модули: Архитектонске конструкције 1, Статика конструкција 2)

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Студио пројекат одржава се два пута недељно по четири часа.
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радне недеље код куће рачунајући и испит.
За овај курс предвиђена су 16 радних сати недељно (8 сати рада у школи и 8 сати рада код куће).
3 радне недеље предвиђене су за рад код куће и испит (120 сати).
Испит – предаја и одбрана пројекта је 18. радне недеље.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Пројектни задатак у студију задаје наставник.
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима.
План рада на предмету одређује наставник.
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер