UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 10 – Organizacija prostora

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 10.2. – Tipologija objekata 2

Termini konsultacija za završni seminarski rad:

  • Konsultacije za oblast Poslovni objekti održaće se 24.06.2013 u 17 sati u kabinetu 237.
  • Konsultacije za oblast Objekti vaspitanja i obrazovanja održaće se 25.06.2013 u 15 sati u kabinetu 252.
  • Konsultacije za oblast Trgovački objekti održaće se 26.06.2013 u 12 – 13 sati u kabinetu 251.

doc. Vesna Cagić Milošević