УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 10 - Организација простора Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 10 – Организација простора

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 10 – Организација простора: Курс 10.2. – Типологија објеката 2

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Среда, 13:00­‐15:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја семестралног рада):
Према распореду испита у јунском, септембарском и октобарском року школске године 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
7. недеља.
14. недеља.

НАСТАВНИЦИ:
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент (руководилац предмета)
арх. Дејан Милетић, ванредни професор
арх. Драган Стаменовић, доцент
арх. Милан Ђурић, ванредни професор
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Верица Међо, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 252 (240, 251, 239, 345)

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
У договору са наставником за поједине области.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 752

ЕМАИЛ:
cagic.studio@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ
Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања пословних, трговачких, индустријских, објеката васпитања и образовања и отворених јавних градских простора.
Поред основних начела лоцирања, зонирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених садржаја, студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима и карактеристикама.

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и простори између односе према људским потребама и мери. Студент ће имати разумевање о:
ОК5.1 Потребама и тежњама корисника објеката.

ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. Студент ће имати разумевање о:
ОК7.1 Потреби да се критички испитају примери који функционално, организационо и технолошки релевантни за постављени пројектни задатак.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Настава се одвија кроз предавања еx-­катедра. Похађање наставе проверава се израдом два колоквијума током семестра.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер