UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Stipendija japanske Fondacije ITO

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2015/2016. godinu (master studije). Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

  1. Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;
  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od jeseni 2015. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;
  3. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;
  4. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (”to some degree”) govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Prijavni formular kao i detaljne informacije o samoj stipendiji i ostaloj neophodnoj dokumentaciji možete naći ovde:

Application Form for the 2015 ITO Scholarship Awards Guideline for the 2015 ITO Scholarship Awards

 

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 19. septembar 2014. godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd.

S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski od strane sudskog tumača.