UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Stručni skup

Radna grupa Arhitektonskog fakulteta, formirana u cilju sprovođenja inicijative, organizuje Stručni skup na temu:

Novi modeli stanovanja za ugrožene u poplavama

u periodu od 12. do 15. juna 2014. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Osnovni ciljevi ovog stručnog skupa jesu edukacija i otvaranje multidisciplinarnog teorijskog diskursa kao polazišta za razvijanje metodologije u procesu obnove ugroženih područja.

Ovaj skup ima za cilj da okupi profesore i stručnjake sa Beogradskog Univerziteta koji će u jednom danu održati niz kratkih predavanja o planiranju, projektovanju i izgradnji naselja ugroženih u poplavama i klizištima. Nakon predavanja će biti održane trodnevne radionice koje će biti realizovane u saradnji mentora sa Arhitektonskog fakulteta i studenata sa Beogradskog Univerziteta. Cilj radionica je stvaranje konkretnih produkata, različitih u zavisnosti od radionice, koji bi bili prvi doprinos naših studenata i profesora kao odgovor na postojeću situaciju. U saradnji sa upravom Fakulteta rezultati radionica će biti publikovani na odgovarajući način.

Raspored predavanja i radionica

ČETVRTAK, 12. jun 2014.

09:00-09:30 Potpredsednica Vlade Republike Srbije i Ministarka građevinarstva,
saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović,
Otvaranje stručnog skupa

Prof. dr Vladan Đokić, Uvodna reč Dekana Arhitektonskog fakulteta

09:30-12:30 PRE POPLAVA – Državne politike i kontekst
• Održivi razvoj i prevencija bujičnih poplava
(Šumarski fakultet – prof. dr Miodrag Zlatić)
• Uzroci plavljenja i aktiviranja klizišta
(Geološki fakultet – prof. dr Biljana Abolmasov)
• Upravljanje vodama u Republici Srbiji
(Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi – Milutin Stefanović)
• Živeti sa poplavama
(Hidrotehnika – Građevinski fakultet – prof. dr Miodrag Jovanović)
• Planiranje gradova u skladu sa klimatskim promenama
(Arhitektonski fakultet – prof. Lazović Zoran)
• Upotreba GIS-a u upravljanju rizicima
(GDi servisi za poplavljena područja – Ninoslav Mitrić)
12:30-13:00 Pauza
13:00-15:00 U TOKU POPLAVA – Delovanje u toku vanrednog stanja
• Adaptacija objekata za smeštaj ugroženih
– privremeni i povremeni smeštaj

(Arhitektonski fakultet – Miloš Komlenić)
• Sanacija ili promena politike i prakse
(Arhitektonski fakultet – prof. dr Ksenija Petovar)
• Značaj radnih akcija
(Arhitektonski fakultet – Iskustva Novog Beograda – doc. Zoran Đukanović)
15:00-17:30 NAKON POPLAVA – Suočavanje sa posledicama i delovanje
• EU i UN fondovi – mogućnosti i ograničenja
(Arhitektonski fakultet – Rade Obradović)
• Izgradnja novih objekata – primer
(Arhitektonski fakultet – prof. dr Branislav Žegarac)
• Beleženje i procena štete (kriterijumi valorizacije)
(Republički zavod za statistiku – prof. dr Dragan Vukmirović)
• Priprema objekata za građevinsku sanaciju
(Tehnološko-metalurški fakultet – prof. dr Povrenović Dragan)
• Sanacija objekata nakon poplava
(Arhitektonski fakultet – prof. dr Šekularac Nenad)
• Ventilisanje zidova radi bržeg sušenja i sanacije masivnih zidova
(Arhitektonski fakultet – prof. dr Gordana Ćosić)
17:30-18:00Zaključna razmatranja i diskusija
Izlaganje spiskova i rasporeda sala za radionice

PETAK, 13. jun 2014.

09:30-10:00 Registracija učesnika radionice
10:00-14:00 Radionica, sale 218-235
14:00-15:00 Pauza
15:00-17:00 Radionica, sale 218-235

SUBOTA, 14. jun 2014.

10:00-14:00 Radionica, sale 218-235
14:00-15:00 Pauza
15:00-17:00 Radionica, sale 218-235

NEDELJA, 15. jun 2014.

16:00-17:00 Priprema prezentacije
17:00-19:00 Prezentacija radova i istraživanja
• Radionica 1
• Radionica 2
• …
19:00-20:00 Zaključna razmatranja

Pozivaju se studenti da učestvuju u radionicama i zajedničkim snagama, znanjem i voljom pokrenu svest o značaju arhitektonske struke u situacijama poput ove.

Prijave za radionice će trajati do četvrtka, 12. juna 2014, do 16 časova.

Način prijave i detalje radionica možete naći na sledećem linku:

http://www.arh.bg.ac.rs/2014/06/11/radionice-novi-modeli-stanovanja-za-ugrozene-u-poplavama/